KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

Ul. Garczyńskiego Wilda, połud.-zachód. Od ul. Gen. Umińskiego do ul. Górna Wilda. Nazwę swą otrzymała po wytyczeniu w r. 1907. Nazwa usprawiedliwiona tym, że ulica prowadzi do b. Zakładu Garczyńskich, (obecnie Zakład Antropologii U. P.). W brzmieniu polskim ustalono nazwę 16. 6. 1919 w tej samie osnowie (poprzednio Rada Ludowa przezwała ją ul. Sercanek. - Dom wybudowały Sercanki w r. 1870, niehawem wszal{że (1873) zostały wydalone z Prus). W końcu roku 1876 przeznaczono klasztor na Zakład Garczyńskich (Szpital im.

Hrabiego Tadeusza Garczyńskiego), mający obecnie siedzibę swą przy ul. Starościńskiej.

Garczyńscy Stefan t 1755, wojewoda poznański, autor "Anatomii Rzeczypospolitej Polskiej"; Stelan * 1805 t 1833, wybitny poeta, powsta niec 1831 r.; Tadeusz. 1791 t 18(j3, fundator "Zakladu Qar czyńskicb" w Poznaniu;

Józef Bonawentura * 1805, dowódca w powstaniu wielkopolskim 1848 r.

Ul. G.Qsiorowskich Św. Łazarz, wschód. Od ul. Marsz. Focha do ul. Kolejowej.

Pl'"i:ejęta z gminą św. Łazarz w r. 1900, nazywała się za czasów niemieckich "ul. Alejową" (Alleestr.). Od 5. 1. 1920 zwie się "ul. Gąsiorowskich", biorąc nazwę od przyległego "Pozn. Zakładu Ortopedycznego im. B. S. Gąsiorowskiego na Bytyniu". Zakład ten stawiło Tow. Caritas z sumy dwóch milionów marek złotych, ofiarowanych przez Helenę Gąsiorowską z Nicei, właścicielkę dóbr bytyńskil'h, i oddało do użytku publicznego 3. 4. 1913.

Dr Ludwik G.Qsiorowski * 1807 t 18(j3 lekarz poznański, powstaniec 1831, 1846 i 1848 r. pierwszy bistoryk medycyny polskiej. Zaklad im. Qqsiorowskicb fundowali Bronislaw Saturnin i Helena Qqsiorowscy

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry