DZIAŁ BIEŻĄCY

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

1!)OO wraz z Św. Łazarzem i Górczynem. Stara droga Iraktowa, przed otr'zymaniem obecne,i nazwy lIa odcinku od kościoła św. Łazarsldego do alei Marsz Piłsudskiego - do r. 1903 również obecną ul. .Jasną, od alei Marsz. Piłsudskiego do ul. Poznańskiej obejmująca - "ul. Głogowską" (Glogauerstr.) zwana (w brzmieniu polskim ustalono nazwę urzędowo 16. 6. 1919) i jako taka ruchliwe stosunki handlowe Poznania z Głogowem w wiekal'h dawniejszych przy pomina,iąca. Odcinek południowy obecnej ul. Marsz. Focha, od kościoła !Sw ł.azarskiego do granicy miasta, zwał się poprzednio "ul. Łazarską" ("Lazufussh'." - w brzmieniu polskim nazwa aprobowana ofil'jalnie lIi. 6. 1919), ponieważ łączyła Górczyn z Św. ł.azarzem. Churakterystyczny był brak dodatku "św.", używanego dla określenia dawnej wsi a obecnej dzielnicy "Św. Łazarzu" tudzież zawartego obecnie jeszcze w (,kreśleniu "Rynek św. Łazursld". Swobodnie,isza forma ta uturła się w mowie potocznej i orientowana była od strony llIieszkańcow Górczyna a przeto mnie,i ścisła niż to praktykowano wewnątrz właściwego "Św. Łazarza".

Ferdynand Foch . 1851 t 1929 zwycięski wódz wojsk sprzymierzonycb w wojnie światowej, marszalek Francji, Anglii i Polski

Ul. Fredry

Nowe Miasto, centrum. Od zbiegu ulic: 27 Grudnia, Br. Pi erackiego i Sew. Mielżyńskiego do Mostu Teatralnego. Przed zniesieniem fortyfikacji znacznie krótsza. Pierwotnie doliczana do ul. Berlińskiej (obecnie ul. 27 Grudnia). Po ukończeniu budowy kościoła ewangelickiego św. Pawła (1867-1869) otrzymała w r. 1870 nazwę "St. Paulikirchstr.", pisaną później bez dodatku "St". W końcu roku 1919 Rada Miejska nazwała ulicę tę "uI. Fr. Ratajczaka"; Magistrat nazwy tej w tym miejscu nie akceptował i przyjął nazwę "ul. św. Pawła". Prezydent policji ogłosił 5. 1. 1920 "ul. Pawła".

W r. 1922 przemianowano definitywnie ulicę tę na "ul. Fredry".

Aleksander hL Fredro . 1793 t 1871inajwiększy komediopisarz polski, uczestnik wojen napoleońskicb

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry