KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

Ul. Estkowskiego Śródmieście, północ. Od Wielkich Garbar do ul. Szyperskie,i.

Powstała w r. 1906 i nazwana została Zum BoIlwerk" (od brzegu ładunkowego przy Warcie). Od 5. 1. 1920 zwie się ul. Estkowskiego". Nazwa pedagoga przyjęta została z powodu sąsiedztwa wielkiej szkoły powszechnej.

Ewaryst Estkowski * 1820 t 18;)(; Wielkopolanin, nauczyciel i pisarz ludowy, reformator nauczania szkolnego

Ul. Filarecka Wilda, wschód. Od ul. Traugutta do ul. Langiewicza, równoległa z ul. Górna Wilda po stronie wschodniej.

F i I a r e c i ("miłośnicy cnoty"), F i I o m a c i ("miłośnicy nauki") i P r o m i e n i ś c i : zwiqzki mlodzieży w Wilnie 1816 - 1823. Przywódcy: Tomasz Zan i Adam Mickiewicz.

Haslo: Ojczyzna, Nauka i Cnota, 7owarzystwo Tomasza Zana w gimnazjacb zaboru pruskiego

Ul. Filipińska Śródka. Od Ostrówka do ul. Bydgoskiej. Stara uliczka przy kościele Filipińskim, od którego otrzymała nazwę wpierw popularną, potem oficjalnie używaną. Nazwa \\' brzmieniu polskim ustalona urzędowo 29. 8. 1919.

Filipini Kongregacja Oratorianów św. Filipa Nereusza, sprowadzona do Poznania w r. 1665 i osadzona przy kościele św. Malgorzaty. Dzialala tutaj do r. 1805

Ul. Marszałka Focha Św. Łazarz-Górczyn, ulica centralna. Od alei Marsz. Piłsudskiego ku południowi aż do granicy miasta. Przejęte w r.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry