KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Mikołaj Dobrzycki t 1848więzień stanu, tow lrzysz Łukasińskiego, uczestnik wejen Napo/eońskicb oraz powstaf11831 i 1848 r., po/egly podczas ataku na Oborniki

Ul. Drużbackiej Św. Łazarz, centrum. Od ul. Wyspiańskiego do ul. Spolw.inej. Powstała w pierwszych latach w. XX. Na czasów nierniec1drh nosiła nazwę "ul. Derfflingera" Od 12. 4. 1920 zwie się "ul. Dmżbackiej" .

EIźbieta Drużbacka * 1095 t 17G5 Wie/kopo/anka, pierwsza wybitniejsza poetka po/ska

Ul. O. Kacpra Drużbickiego Winiary, północ. Od ul. Trójpo]e do ul. Marcina Dllnina, w nowej dzielnicy na północ od Hali Balonów. Ulica niewyl,:ończona i niezabudowana.

Kacper Drużbicki * 1590 t 1Uti2 rektor kolegium Jezuickiego w Poznaniu, znakomity kaznodzieja, świątobliwy autor dziel religijnycb

Ul. Drzymały Winiary, południe. Od uregulowanego końcowego odcinka południowego ul. Obornickiej w kierunku zachodnim. Równoległa z Drogą Urbanowską po jej stronie południowej. Ulica nowa, niewykończona i niezabudowana.

Michał Drzymała * 1850 t 1930 wlościanin z Podgradowic, wslawiony bobaterskq walką z rządem pruskim o prawo zbudowania zagrody na wlasnym kawalku roli (" Wóz Drzymaly")

Ul. Marcina Dunina Winiary, północ. Od ul. Piątkowskiej do alei Słowiańskiej w nowej dzielnicy lla północ od Hali Balonów.

Marcin Dunin * 1774 t 142 arcybiskup gnieźnieński i poznański, obrońca praw kościola katolickiego, znany z ksiqżki do nabożeństwa jego imieniu, bardzo rozpowszecbnionej

Ul. Działyńskich Nowe Miasto, północ. Od ul. Cieszkowskiego do ul. Krętej.

Założona w r. 1889 i nazwana, "ul. Naumanna" (dawniejszego nadburmistrza poznańskiego). Była to pierwsza nazwa ulicy według nazwiska osobowego z inil'jatywy Magistratu nadana (z inicjatywy prywatnej powstała przedtem "ul. Bismarcka"). Ul. Naumanna sięgała od ul. Cieszkowskiego do ul. Młyńskiej. W r. 1907 oddała część na rzecz ul. Krętej. Od 16.6.1919 zwie się "ul. Działyńskich".

D ziały ńs c y, oj c ie c i s y n Tytus * 1797 t 18U1, major w powstaniu 1831 r., twórca Biblioteki Kórnickiej i wydawca polskicb źródeł dżiejowycbi Jan * 1828 t 1880, prezes wielkopolskiego komitetu powstańczego i naczelnik powstania 1863 r.

Ul. Engestrtima Jeżyce, półn.-zachód. Od alei Przybyszewskiego w kierunku zachodnim, między ul. Dąbrowskiego i ul. Szamarzewskiego. Ulica nowa, niewykończona, częściowo zabudowana.

Wawrzyniec BenzeIs tjerna-Eng e shom * 1829 w Poznaniu t 1!nO patriota polski, wnuk ostatniego posła szwedzkiego przy rzqdzie dawnej Rzeczypospolitej, uczestnik powstań 1846/48 i 1863 r., wielki społecznik, literat i poeta

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry