KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

Ul. Cybulskiego Górczyn. Zachodnia równoległa (cz\\',uta) z ul. Marsz. Foeha, między ul. Błażeja Win kiera a aleją Hetmańską.

Wojciech Cybulski * lO t 18G7 powstaniec 1831 i 1848 r., znakomity znawca literatury słowiańskiej

Ul. Stefana Czarnieckiego Wilda, centrum, w pobliżu Rynku WiIdeckiego, od ul. Strumykowej do ul. Roboczej.

Stefan Czarniecki * 1599 t 1!i(i5 wojewoda kijowski, betman polny koronny, zwycięski wódz w wo;nacb z Tatarami, Kozakami, Szwedami i Moskalami

Czekalskie

Południowy wschód obszaru Głównej na południe od ul Warszawskiej i nowopowstającego osiedla, - przy Topolach, od ul. Krańcowej w kierunku wschodnim ku granicy miasta. Punkt topograficzny przejęty 2. 1. 1925 z gminą Główna. Ulica niewykończona i niezabudowana.

Czekalskie osiedle ongiś tu położone

Ul. Dąbrowskiego Jeżyce, ulica główna. Od mostu Teatralnego do zachodnie.i granicy miasta. Przejęta w r. 1900 z gminą .Jeżyce i zwana, "ul. Wielką Berlińską" (Gr. Berlinerstr.), leży bowiem na wielkilll trakcie ku Berlinowi. Od 19. 8. 1919 zwie się "ul. Dąbrowsldego", który w r. 1806 tą drogą wkraczał do Poznania.

Jan Henryk Dąbrowski * 1755 t 118 wódz legionów polskicb pod Napoleonem, ob,'ońca i oswobodziciel Wielkopolski 1794, 1806 i 1809 r.

J42

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry