KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Aleja Reymonta Św. Łazarz, ('entrum, dalsza równoległa z ul. Mar"sz FOl'ha po jej stmnie zachodniej, poprzeczna między ul. Churiszewskiego a Wyspiańsldego.

Władysław Stanisław Reymont * 18(j7 t 1925 znakomity powlesclOpisarz polski, autor "Cblopów", laureat nagrody Nobla

AIeZa żeromskiego .JeżYl'e, północ-zachód, poprzeczna między ul. Dąbrowskiego a torem lwIejowym Pozl1ań-WI"onki, WI"az z Al. Reymonta i PI"zybyszewskiego twol"ząca aleję okrężną dla Św. Łazarza i Jeżyc.

Stefan żeromski . 18(i4 t 1925 wielki pisarz polski, autor dziel "Ludzie bezdomni", "Popioly", "Wiatr od morza" i in.

PARKI

Park Marcinkowskiego Nowe Miasto, zachodni pas fOl"teczny. Między Wałami Zygmunta Starego i cmental"zami. Otrzymał w r. 1906 nazwę "parku Schillera". Od 16. 6. I!:JHJ zwie się "parkiem Marcinkowskiego".

Karol Marcinkowski spoczywał w pobliżu na starym ('mentarzu świętomarcińskimtablica opisowa ob. przy "Al. Marcinkowskiego"

Park Moniuszki Nuwe Miastu, pas forteczny, zachód. Między ul. Noskowskiego, al. Chopina i ul. Libelta. Zwany dawniej popularnie ogrodem "Fehlana", w r. 1906 przezwany "parkiem Goethego" a pospolicie zwany "parkiem miejskim". Za czasów polskich ogłoszono 29. 8. 1919 nazwę "park Miejski", którą zmieniono 13. f). 1921 na "park Moniuszki". W r. 1923 stanął w parku pomnik Chopina, a w rok później pomnik Moniuszki.

.334

Stanisław Moniuszko . 1819 t 1872 wielki kompozytor polski, twórca doskonalycb oper ("Halka", "Straszny Dwór" i in.)

Park Wilsona Św. Łazarz, centrum. Okolony ulicami Marsz. Focha, Berwińskiego, Matejki, hlisko ul. Orzeszkowej i ul. Śniadeckich. Z okazjj święta 150-lecia ogłoszenia niepodległości Stanów Zjednoczonych nazwano 4. 7. 1926 istniejący tu od r. 1834 Ogród Botaniczny (obecnie na zachodzie miasta w pobliżu ul. Dąbrowskiego) "parkiem Wilsona" .

Woodrow Wilson . 15(i t 1!:J24 prezydent Stanów Zjednoczonycb, szczery przyjaciel Polski i jej orędownik podczas kongresu pokojowego

PLACE

Plac Asnyka Jeżyce, południe. Część czworoboku między ulicami Słowackiego, Reya, Sienkiewicza i Asnyka. Przed r. 1920 zwał się "placem Teresy".

Adam Asnyk . 1838 t 1897 Wielkopolanin (z Kalisza), czlonek Rzqdu Narodowego 1863 r., wybitny poeta

Plac Bergera Wilda, centrum, tuż przy Rynku Wildeckim.

Gotthilf Berger . 1794 t 1874 zaslużony obywatel poznański, radca miejski, zalożyciel szkoly realnej (gimnazjum Bergera) i fundacji dobroczynnej jego imienia

L"

JJ5

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry