DZIAŁ BIEŻ4C1

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

TABLICE IIlSTOHYCZNE DLA ULIC MIASTA POZNANIA O NAZW ACH OSOBOWYCH

Opracowane przez Zygmunta Zaleskiego i wydane drukiem w r. 192(i jako nr 2 "Biblioteki Kroniki m. Poznania" "Nazwy ulic w Poznaniu"]) określa autor w słowie wstępnym dokładniej jako "katalog ulic, tłumaczący w zwięzłych notatkach historię i znaczenie nazw ulicznych i określajcy równocześnie położenip tudzież najważniejsze daty o powstaniu i powiQkszaniu ulic samych". "Nazwy" dają, zatem w rzeczywistości znacznie więcej, niż zapowiedziano w tytule. Obejmują one 405, na obszarze ówczesnego miasta Poznania istniejących jPdnostek topograficznych, które autor opisuje. Nie omawia bliżej kilkadziesiąt nazw w niektórych przedmieściach używanych, równobrzmiących z nazwami na terenie Poznania ściślejszeg-o (t. j. w granicach z r. 1924) istniejącymi, które już wówczas postanowiono zmienić. Stosunkowo najwięcej miejsca poświęcił autor w "Nazwach" nazwom osobowym, których wylicza 99, w czym 10 artystów, 27 różnych pracowników społecznych, 13 poetów i li innych pisarzy, 13 uczonych, 13 zasłużonych w wojnach, 15 królów i 2 innych.

O tych, oprócz notatek historycznych do odnośnych jednostek topograficznych i ich położenia, stosowanych na równi dla wszystkich jednostek, daje autor nieraz bardzo szczegółowe dane biograficzne. Ze zwięzłych, lecz treściwych artykulików dowiadujemy się lub odświeżamy wiadomości nasze o życiu i czynach osób dla \VielkopoIski, dla kraju, a zwłaszcza dla Poznania zasłużonych. Na przestrzeni lat 12 od czasu ukazania się w druku "Nazw" nastąpił znaczny rozwój miasta Poznania. W związku z tym wzrosła ilość zwłaszcza ulic, a z istniejących doznały niektóre prze dłużeń lub częściowych przemian. Dostosowane do obeclwgo ]) CałkO\\icie wyczerpane.

3!2!J

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry