KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Z rozprawy A. Bara (str. 183) dowiadujemy się, że Antoni Popliiiski w liście z 17 grudnia 1R39 r. prosił J. I. KraszewRkicgo o wycofanie z "Tygodnika Literackiego" wszystkich niedrukowanych jeszcze artykułÓw. O jakie to artykuły chodziło, dowiadujemy się z listu l) Kraszewskiego do Poplillskiego, pisanego w Omelnie dnia 5 października 1839 r.: "Ostatnie artykuły moje posłane są: 1. Korespondencja literacka, 2. Marcin Kaptur". Kraszewski zastosował się do prośby Poplińskiego, ale zdążył wycofać już tyko "Marcina Kaptura", którego w r. 1840 drukował leszczYl1ski "Przyjaciel Ludu" na str. (;-7, 14-15, 22-23. Natomiast jego "Korespondencję literacką" zdążył jeszcze wydrukować "Tygodnik Literacki" pt. "List" w r. 1839 na str. 24(i-248. Również w liście z ;) października Kraszewski doniósł o swojej decyzji odsunięcia si!,' od "Tygodnika", dopóki tenże "nie stanie na czymś pewnym". Dopiero po otrzymaniu wiadomości o odniesionym przez obu profesorów zwycięstwie i objęciu redakcji "Tygodnika" przez POplijlskiego Kraszewski zamierzał powrócić do "Tygodnika". 2) Decyzję zerwania z \Vojkowskim powtórzył w liście do 1'0plińskiego z dnia Hi listopada 1839 r., pisząc co następuje: "Dziwią mnie niepomału nieporozumienia te wydawców "Tygodnika", ale pojmuję, że z człowiekiem zapalonej głowy, jak p. Wojkowski, nie sposób się zgodzić, i ja też więcej z nim mieć do czynienia ]) Listy, cytowane tu albo przytoczone w całości lub urywkach, znajdują się w t zw. archiwum "Orędownika", przechowywanym w Bibliotece Tow. Przyj Nauk w Poznaniu. Przekazał je tam ze zbiorów swojego dziadka, .Józefa Łukaszewicza, ś. p. radca Tomasz Łyskowski, zmarły w r. b. w Poznaniu właściciel Jelitowa w pow. gnieźnieńskim. =!) Jak intensywnie Kraszewski współpracował w "Tygodniku", dowodzi poniższe zestawienie prac jego, drukowanych w 2 pierwszych rocznikach: w r. 1838: "Życie po śmierci. Powieść pijaka" (str. 195-7); "Albertus, karykatura historyczna" (str. 354-7); "Wyjątki z historii Wilna. I. Mase Gercedek" (str. 371-3, 379-80); w r. 1839: "Wyjątek z Witoluraudy" (str. 3); "Wyjątki z historii Wilna" (str. 12-14); "Duchowieństwo w Wilnie" (str.22); "Upiór" (str. 133-134); "Bramy i mury w Wilnie"; "Styr i Horyń" (str. 20-22); ".Jarmark poleski. Janówka" (str. 27-30); "Wspomnienie snów (z moich pamiętników)" (str. 75-6); "Karczmy i drogi na Polesiu" (str. 92-3); "literat starozakonny" (str. 210-212); "Droga do piekła" i "Co się działo w jego duszy" (wyjątek z życia czarnoksiężnika Twardowskiego) (str. 220-221); "List" do red. Tygodnika z września 1839 r. (str. 246-8); "Wioska w Polesiu" (str. 275); "Obrzędy i uroczystości w Wilnie i jego okolicach" (str. 306-8, 314-16).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry