ENGESTROM - CZŁOWIEK I POETA NIEZNANY

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

:gawel się cieszy, że tak świecisz czynnie, :>00 karcisz słowem Tych, co lżą niewinnie! :g usta Twe, vu duszę Bóg wlał swe natchnienie.

ównie z Adamem wierzysz, że marzenie Nejdzie jutrzenką, że się skończą Polski męki: >-<:ounga*) przykładem - siłą wiary - ręki - zawracasz Naród - do pracy, do czynów!! ('lóż przyszłej Polsce z piękniejszych wawrzynów Naofiarować można? jak pracę, siłę, męstwo, tr:iwangelii wyznanie i wiarę w zwycięstwo?!! tr:ipaminondasa - tego już znajdziemy, Zaród wolny - wolnego sobie wybierzemy; Qdyby tylko czuł każdy Twe gorące słowa - tr:i I gdyby do serc wszystkich wnikła Twoja mowa I UJzanowny - zacny Panie, to dziś me życzenie.

>-3y boś zasłużył z góry na nasze wielbienie ownie od nas Polaków, jak Szwedów cenienie I bolin**) (Rui Gomez de Sylwana) :s:ając już Polskę wolną, ja chcę widzieć Pana >-< pragnę, by Ci tyle Bóg użyczył życia tr:ichem byś w całej Polsce usłyszał serc bicia II ') Poela Angielski Edward 1684.

") Na dwurze FIlipa II-gu pierwszą piastował godność, umial obok laski królewskiej zjednać sobie miłość współobywateli i ludu.

Engetromie Na wyłomie Stoisz silnie Nieomylnie - Więc Wawrzynie Wielbicielka z

Nie zaginie Lecz zasłynie Twe nazwisko Słowo, imię Pośród Polski Cór! powiatu Wągrowieckiego.

Przekonaliśmy sil;', że ten nieco bombastyczny panegiryk był zasłużony. Jeżeli chodzi o utwory niewydane naszego poety, to w chronologicznym porządku rzeczy natrafimy na dwuaktowy utwór dramatyczny "B a r b a r a G i ż a n k a", napisany we Wrocławiu już w r. 1850, a więc ręką dwudziestoletniego młodzieilca. Akcja dramatyczna przebiega na dworze Zygmunta Augusta. Jest to jedna z wielu dramatycznych parafraz podania o mistrzu Twardowskim. Mamy też nieco późniejsze szkice dramatu o Lechu, Czechu i nusie, niedokończone jednak. Autor porzucił rychło formę dramatyczną., może wydawała mu się ona zbyt trudna.

JOg

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry