KRONIKA MIA::;TA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Usarzewo, 27. 6. 07.

Czcigodny Panie Hrabio! Za list serdeczny Czcigodnego Pana Hrabiego, który mi nowym jest dowodem jakiego Stróża a Opiekuna w nim zakład kobylnicki posiada, również serdecznie jak uniżenie dziękuję. Pod Twoim okiem opatrznem a mądre m rozwija się ta Bethsaida, bo w Twej pracy nie szukasz celów ubocznych, ale idei zbożnej - a Bóg takiej jedynie pracy błogosławi zawsze. Niejeden krzyż dźwigały Twe barki. Nie upadłaś pod nim nigdy, a od Boga nie żądałeś tłumaczenia, boś wiedział, że obok miłości jest krzyż naj piękniejszą ozdobą chrześcijańskiej duszy. Za Twoim wpływem i staraniem, Czcigodny Panie Hrabio, posiadać będzie kapliczka kobylnicka okruchy tego krzyża, na którym skonał nasz Zbawiciel... Dałby Bóg, żeby to lignum crucis, któremu w poniedziałek zacne dusze hołd złożyć pragną, wróciło tym dzieciom to, czego im dzisiaj nie daje szkoła a po części niestety i dom rodzicielski: religię i przykład.

Z najgłębszą czcią

Ks. Krzeszkiewicz

Co g-łosiła O naszym poecie fama publiczna, która go przecie "naj popularniejszym Poznaniakiem", jak już to parę razy wypominaliśmy, okrzyczała'? Oto c u r i o s u m wyjęte z "Gońca \Vielkopolskiego", które nam o popularności poznańskiego barda wiele mówi:

(Nadesłano.)

Wiersz poniższy otrzymaliśmy od Osoby nam nie znanej. Na prośbę o wyjawienie nazwiska odpisała nam autorka w te słowa: "Niewiasta bojąca się Boga, ta będzie chwalona"; z tej wychodząc zasady, proszę tylko o umieszczenie: "Wielbicielka z powiatu Wągrowieckiego".

Wy! którzyście wzięli za dewizę Reya z Nagłowic: "Rznij prawdę, o resztę nie pytaj"... wytrwajcie do końca i niech Niebo wspierając Was błogosławi Wam.

Z poważaniem N. N.

W obec takiego "zaklęcia" trudno było Poetce odmówić i drukujemy bez zmiany. -

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry