3G

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1927 R.5 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

KtWNIKA M lAS 'f A POZr\ANIA

(1589, 1613, 1690,) a nawet 8 (1623). Zastrzegając się co do niektórych interpolac)'1j I_t, stwierdzamy, że w poszczególnych dziesięcioleciach wyzwolono na.stępujące ilości uczniów: 1571-80: 17; 1581-90: 17; 1591-1600: 22; 1610: 4; 161120: 24; 1621-30: 21; 1631-40: 14; 1641-50: 14; 1651-60: 13; 1661-70: 9; 1671-80: 17; 1681-90: 18; 1691-1700: 19; 170110: 8; 1711-24: 17. Liczby te ilustruj a ogólny rO'zwój cechu i samegO' ChwaHszewa. Skąd pochodzili uczniowie krawieccy w ChwaHszewie? Wykazujemy to następującem zestawieniem: Okresy o o II) o \O r"l' l'

Nie podano . . . . .

Chwaliszewo . . . . .

Jurysdykcje pO'znańskie po prawym brzegu Warty Dto po lewym brzegu Wady Poznań królewski. .

Okolica . . . . .

Obecna Wielkopolska (reszta) Reszta Polski sląsk Wieś .Miasto Ogółem (w tern znanego miejsca urodzenia . . . . .. 47 67 66 9 189) Z samego Chwaliszewa pochodziła % wyzwolonych (w po śród wyzwoleńców nieznanego pochodzenia prawdopodobnie większy ułamek stanowili Chwaliszewianie). Z innych jednostek autonomicznych Poznania w szerszem pojęciu pochodziła 1/9 uczniów, z Wielkopolski pozatern połowa wyzwolonych, z reszty Polski 1/9' Silny napływ chłO'PcÓW z różny;ch okolic Wielkopolski jest bezsprzeczny. Są między uczmami chwaliszewskimi chłopcy z Nakła, Wschowy, Gniezna, Ryczywołu, Strzelna, Wronek, Kościana, Paradyża, Bydgoszczy, Łopienna, o \O ..... I

..... r"II) ..... 6 3 2 7 19 8 29 56

..... o \O ..... 18 6 1 7 1 17 50 77

..... II) \O ..... 16 3 1 9 57 76

"O' C-ł r"..... I CI) N CI er: 45 43

..... o r"..... 3 4 12 4 8 83 24 2 45 144 234 1 8 25

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1927 R.5 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry