KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Posłuchajmy:

Poznań, 7 maja 1902.

Przezacny Panie Hrabio!

Czyniąc zadość Jego życzeniu, mam honor przesłać wyjęte z Dziennika Poznańskiego a) wiersz gospodarza Roszaka, b) mowę pożegnalną gospodarza Malaka c) dwa odczyty napisane przez gospodarzy d) dwa listy tychże. W wierszu Roszaka charakterystycznym jest ustęp: "Że tu dzisiaj mówić można, co na świecie nowy cud, Iż w tej sali obraduje z szlachtą polski lud, Że się pan chłopa nie wstydzi, Chłop w szlachcicu brata widzi", etc.

Co wieszcz nasz w swym jasnowidzeniu przed 60 laty przepowiedział, to chłop ogłasza dzisiaj jako fakt dokonany. To rzeczy wiście zdumiewające. Odczyty gospodarzy są samodzielne, załączam ich listy do mnie pisane. Usuwają podejrzenia co do obcej pomocy. Wszyscy ci gospodarze wyszli tylko ze szkółek elementarnych wiejskich, dalsze wykształcenie sobie zawdzięczają. Takich gospodarzy liczy Instytucja Kółek setki.

Jeżeli Pan Hrabia przyjmie te dwa listy i odczyty do archiwum Towarzystwa Przyjaciół Nauk, jako znak oświaty włościan na początku XX wieku, to gotów jestem nimi służyć. Korzystając ze sposobności, łączę dla Przezacnego Pana Hrabiego wyrazy wysokiego poważania i szacunku. Uniżony sługa

M. Jackowski

Drugi list prof. E s t r e i c h e r a z Krakowa.

25. V. 1904.

Szanowny Kolego! Nazwałeś mnie jaśnie wielmożnym, a to na co? Wszak jesteśmy w podwójnym koleżeństwie. Raz przed laty 60, gdy szedłeś pod komendą Królikowskiego, aby przed Bierkowskim wyprawiać marsze na miejscu, gdzie dziś rozsiadł się "Czas", a powtóre jesteśmy koledzy bezgranicznie nałogowi i to prozą i rymem, aż póki naszej swawoli nie ukróci mogiła. Z dawnego ongi pocztu, my dwaj zaledwie ocaleli i służymy krajowi jak umiemy. Rad jestem, że sobie Pan o mnie przypomniał i dał mi sposobność wypełnienia powinności względem Instytucyi, która pełni straż wobec nawału nieprzyjaznych żywiołów. Wysłałem dzisiaj

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry