ENGESTROM - CZŁOWIEK I POETA NIEZNANY

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Proszę przyjąć serdeczne życzenia świąt, a dałby Bóg, żeby ten rok nie niósł ciężkich i smutnych dni z sobą a jeno był wesołością i nagrodą za przebyte cierpiema - Czcigodnej Pani rączek ucałowanie zasyłam - dzielnemu Dobrowolskiemu serdeczne pozdrowienia a zarazem żal swój, że w tym czasie nie byłem we Lwowie (ho byłem nad morzem w Norderney) kiedy go tutaj goszczono - może na przyszły rok uściskam serdecznie Wasze zacne dłonie a dzisiaj kreRIi się Czcigodnego hrabiego szczerze oddany sługa (-) Jan Styka

We Lwowie 22. XII. 1895.

Czcigodny Hrabio i Wielce sercu mojemu Drogi Panie! Nie mam słów prawie na podziękę za tyle serca ile mi okazaWicie prześlicznym waszym objaśnieniem Chorału -- jest tam tyle ciepła gOl"ącości uczuć i natchnienia, że dołączone m będzie to objaśnienie do każdego egzemplarza Chorału. Obecnie Gubrynowicz i Schmidt objęli rozsprzedaż Chorału i dali przedrukować Wasze wspaniałe objaśnienie, które od tej pory będzie stanowić nierozerwalną całość bo jest zarazem najpiękniejszą wiązanką dla uczczenia sędziwego autora Chorału przez Wielkopolskę. Myślałem, źe będę mógł odwiedzić Poznań, niestety zostałem zawezwany do Warszawy telegraficznie gdzie z Paderewskim, Roszkowskim i Zarębą zawarłem umowę co do wykonania mojej Golgoty dla Warszawy, - od tego czasu tak gorąco pracuję nad mojem dziełem, że musiałem zerwać z całym światem i nietylko nigdzie się nie udzielam, ale nawet chwili nie mam jednej wolnej by do Najdroższych sercu mojemu choć słów kilka napisać. Myślałem, że będę mógł wykończyć zaczętą dla Was Paletę i wówczas dopiero chciałem ją przesłać wraz z listem - wybaczcie mi moją zwłokę, bo jestem tak terminowemi pracami związany że chwili jednej wolnej nie mogłem jeszcze schwytać. Czu,ię że "służbę Bożą" spełniam - czuję że żadna godzina do mnie nie należy i tak szczęśliwym jestem w tej pracy, że muszę sobie wszelkich innych przyjemności świata tego odmówić. .Jako powinność moją uważam przesłać wam Czcigodny Panie tych słów kilka podzięki a zarazem życzenia w tym N owym Roku, który da Bóg bogatym będzie dla nas wszystkich w owoce - z duszy całej życzę Wam wszystkiego co Bóg dać może dla szczęścia Waszego i kreślę sięszczerze oddanym sługą

(-) Jan Styka

4

JOJ

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry