KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Lwow, Hi. 9. 1891.

Czcigodny HI'abio! Żadnych wiadomości nie mam z Poznania tem by H rabia był łaskaw donieść mi 10 jak długo ma trwa( wystawa ohrazu "Polonii", czy do koilca września? 20 Jaki w przybliżeniu dochód osiągnięto z wystawy.

30 Ile rozsprzedano objaśnień.

40 co porabia sprawa "Reginy Polonii" 50 Czy mój pnyjazd do Poznania byłhy potrzehny - gdyhy tak być miało to z całą chęcią pod lwniec wystawy przyjechałhym na dni kilka do Poznania, by serdecznie uścisną" rękę Pańską i podziękowai' za trudy podjęte. Proszę zal'tlOwać tę rzecz przy sobie do czasu. Otóż 3 dni ostatnie pragnąłhym wejście bezpłatne dai' miastu tak, by i w najuboższych warstwach idea polska w obrazie wyrażona się rozpowszechniła a może w niejednem sercu słaho tlejący płomyk miłosci Ojczyzny rozżarzy się pod wrażeniem i widzeniem tych postaci, które w obrazie działają. - Czekając łaskawej odpowiedzi kreślę się z wysokim poważaniem i prawdziwą wdzięcznością

prosiłbym zapowolnym sługą (-) Jan Styka

..

..

..

Lwów, 22. 12. 1891.

Czcigodny Hrabio I

Spiesząc by się z Hrabią przełamać opłatkiem i złożyć mnóstwo serdecznych życzeń - jestem pewny, że dziś w całym Poznańsldm nowa sztuka wstępuje w serca Polal{ów - oby Bóg dał żeby wszystkie nadzieje Wasze spełniły się - należy się to ben e merentibus. Nie mając od Hrabiego żadnej wiadomości co do przyszłych losów Reginy Pol. zapytuję o to - dobrze, że obraz przybył do mnie bo go prze werniksuję, tego mu już dawno było potrzeba. We Lwowie obecnie ruch się obudził wśród mieszkańców i zapał do sztuki - obrazów na wystawie pełno i między niemi wiele płócien bardzo dobrych - są obrazy Matejki, Siemiradzkiego, 3 płótna Wyczółkowskiego, Pochwalskiego, i wielu innych malarzy - ja wystawiłem teraz najnowszy mój obraz przez Wojciecha Dzie

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry