KRONIKA MIASTA POZNANIAw zdarzenia tak, że wszystko pot.a obrębem naszego towarzystwa, t. j. Polaków, nic nas nie obchodzi. Zasyłam Ci wraz z Wickiem i Władziem. tudzież Trepką Aleksandrem serdeczne pozdrowienia.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

::5tanisław Stablewski.

Berlin, 4. 7. 1850.

Z litu Stablewskiego bije już rezygnacja i nawoływanie do pracy od podstaw. Konieczności życiowe wymagają przystosowania się do warunków, aby przetrwać. We vVrocławiu je:-.zcze wrc: działają Berwiilski, Alcyato (aresztowany?), Engestrom i wiele innych głów zapalnych, w których płoną jeszcze znicze wiary ludów. Tutaj pog'odzcnie się choć tymczasowe z rzeczywistością nie odbędzie się tak naturalnie i spokojnie. n Berwiilskiego kończy się ten proces zupełnym psychicznym załamaniem i duchowym bankructwem, wreszcie samobójstwem na dalckiej obczyźnie. Engestrom znajduje duchowe oparcie w religii, ona jest dla niego w chwili kh:ski pocieszycielką i ucieczką, o czym już pisaliśmy. Przytoczymy jeszcze list drugi owep:o AleksanLlm, który uwolniony warunkowo z więzienia, zdołał Ujf; za granicę za fałszywą legitymacją obywatela francuskiego.

Kochany Bracie! W interesie naszym wspólnym - Towarzystwo D. P. (Demokratyczne Polskie) potrzebować będziemy usług we Wroeławiu .iednego z gorliwych synów Ojczyzny - któryby szcze,'ze zajął się wypuszczeniem w obieg akcyj za sprawą polską. - Fundusz z tych akcyj użytym będzie na wydanie dzieł celowi temu niezbędnych. Zapytany przez Ob. Bednarczyka (b. dowódca batalionu kosynierów 1848 r.) o wskazanie w mowie będącej osoby - kogl!ż Kochany Waziu przedstawić miałem jeżeli nie Ciebie. K t ó ż t a m g o r ącej około naszej obiegał niwy'? Kto dał od Ciebie więcej dowodów miłości Ojczyzny - poś\vięcenia i B o h a t e r s t w a? Dlatego też bez namysłu ze zwykłą mi rzutkością oświadczyłem pytającemu, że słowem honoru Polaka zaręczyć mogę, iż Ty, Kochany Waziu, wszystkim potrzebującym warunkom odpowiedzieć .iesteś w stanie i odpowiesz. Ob. Bednarczyk ma zamiar udania się do Pruss. W przejeździe przez Wrocław życzy sobie poznać się z Tobą. Nie przez uczucie wdzięczności za odebrane ze strony jego wielokrotne grzeczności - ale z czystego uczucia prawdy przedstawiam Ci Go jako jednego

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry