ENUESTR()M - CZŁOWIEK I POETA NIEZNANY

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

Gdy mowa o "Vysockim, chodzi tu oczrwiście o sprawy powstania. Drugi to już dowód, że Engestrom mimo uwięzienie nie przestał brać udziału w akcji. Hok 18(j3, były to iHtotllie polskie Termopyle, niezłomne e p u l' S i m u o v e, które bohatersko rzucano w twarz zaborcom. Podziwiać trzeba, że Engestrom w tym stanie ducha mógł tworzyć i że stworzył wtedy najpiękniejsze wiersze, jakie kiedykolwiek napisał, wiersze, które są istotnie prawdziwą poezją. Co najciekawsze, że w poezjach "n a j p o p u l a r n i e j s z e g o P oz n a n i a k a" z tych czasów. obok naturalnej nuty grozy, jest i nuta jaśniejsza, prawie wesoła. Np. naprawdę piękna jest w swej prostocie i szczerości "P i o s e n k a o S t a c h u", napisana 22 sierpnia 18G3 r.

Wyszlo dziewczę w dzionek bialy, By na lące kwiatki rwać, Ptaszki w polu zaśpiewaly, By poranny pacierz grać.

Ranne sionko jasno wscbodzi, Ze snu rześko budzi świat, A figlarny wietrzyk cblodzi, l kolysze w polu kwiat. A na lące, na zielonej Hanka nucąc kwiatki rwie, l uwija dwie korony l piosenki śpiewa dwie. Jeden wianek zwija Hanka l z piosenką Bogu da. Drugi będzie dla kocbanka, Bo dla niego serce ma.

O bo przyszly cblopcy z boju A cblopaki, że aż stracb.

Tak w ulańskim groźni stroju, A w ulanacb byl i Stacb!

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry