ENGESTH{)M - CZŁOWIEK I POETA NIEZNANY

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Biuro takie istotnie zorganizował Engestrom we Lwowie.

Było to w miniaturze ministerstwo propagandy powstania. Nakreślił też inicjator i szef biura jego regulamin, który tu pl"zytaczamy jako jeszcze jeden przyczynek do studium o udziale Wielkopolan w powstaniu styczniowym:

R e g u l a m i n z a s a d n i c z Y b i u r a p u b l i c Y s t Y l' Z n e g o.

Na zasadzie określonego wyrazami przekonania "o potrzebie jawnego działania w sferze narodowej", z jedynym a jawnym celem pożytecznego współpracownictwa w dziedzinie usługi Ojczystej - w której dobro kraju - jego interes rzeczywisty - staje się powołująl'ym do pracy głosem sumienia, stajemy w szeregach bratnich - na wielkiej winnicy Pańskiej - a obok jej pracowników - do zakreślonej sposobiąc roboty, - pod jednym wspólnym stajemy sztandarem miłości Ojczyzny i tą miłością podyktowanej powinności obywatelskiej. Stajemy w dobrowolnie obranej pracy, w kole zakreślonym wedle sumienia i przekonania, które jak sumienie i przekonanie, jak zdrowa i jędł'na służba Polska, całemu światu jawne, bo broszurami głoszone ma postawić owoce. - Formując w tak zebranem kole bióro publicystyczne - przyjmujemy w takowem wszystkie zasady i formy parlamentarne - naturze stowarzyszenia należne. - Praca wedle potrzeby i możności rozdzielona będzie odpowiednim podziałem, a w Bogu wiara że wedle potrzeby pracy, wedle ważności zadania rozszerzy się współpracowników koło, bo na Polskiej pracując glebie niezabraknie nam głowy i serca w narodzie. - W zakresie pracy stawiamy przedewszystkiem wspólność zadania - na porozumieniu i dyskussyi wspólnej oparte, - a przedmiot tak postawiony pojedyńczego pióra opracowaniu dopiero powierzonym być może. W organizacyi pracy - podzielim jej wewnętrzne ciężary i obowiązki - poruczając konieczne jej sekcye pojedyńczej opiece i służbie odpowiednich po temu członków. Przedewszystkiem postawić nam wypada obok pracy pióra praę wydziału finansowego, utworzenie którego na koszta druku - tłumaczeń i t. p. jest nieodzowne. - Wydziały zewnętrzne, korespondencyj _ stosunków zamiejscowych, politycznych jako i księgarskich w osobnym i wyłącznym stawiamy także zakresie. Tak w każdym poważnym i dobrze uorganizowanym kole, stajemy pod prezydencyą obranego z pomiędzy siebie prezesa, poruczając Mu ster czynności

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry