KRONIKA MIASTA POZNANIAuskrzydlonym okręcie ducha narodowego. Trzeba ich dopiero porwać, ożywić i zgalwanizować. Taką prądnicą galwanizującą, głosem budzącym ospałych był od lat naj młodszych do późnego wieku Engestrom. Dla poszukującego szczegółów tyczących sit;' życia jego i działalnmki postać ta sprawia niespodziankę, o której wspomniałem, to znaczy, że zalety przerastają to, co sobie po tej postaci obiecywaliśmy, co jeszcze bardziej zachęca nas do poświęcenia jej naszej uwagi, tym więcej, że jest to postać dla naszego regionu wyjątkowa. Jak babka vVawrzyiIca, Hóża z Chłapowskich, była żyjącą historią naszych rzeczy ojczystych od upadku niepodległości do walk wyzwoleńczych w latach trzydziestych, tak t!;' zaszczytną puściznę przejmuje wnuk. Bez przesady rzucamy twierdzenie, które udowodnimy, że Wawrzyniec Engestriim jest żywą historią rucllU kulturalnego \Vielkopolski w ciągu kilkudziesięciu lat, jest przy tym niezłomnym budzicielem ducha narodowego, jest rycerzem bez skazy, entuzjastą bezinteresownym ka.żdej sprawy słusznej. Pdało się autorowi niniejszej rozprawy zebrać sporo materiału nowego do monogmfii o Engestromie, a ponieważ monografia taka ma być wydana, drukujemy je, raz, że są nader interesujące, powtóre, że ułatwią pracę tym, którzy się zagadnieniu temu poświęcą. Pracy naszej daliśmy podtytuł "Słowo prawdy o miłości ojczyzny, odwagi cywilnej i poświęczniu". Tytuł ten przepisaliśmy z rozprawy społeczno-politycznej Engestroma, napisanej w Poznaniu w grudniu 18(j2 r., tuż przed wybuchem powstania, w którym pan vVawrzyniec tak czynny bierze udział. Tytuł tej pięknej i głębokiej rozpmwy, zasługującej na to. aby ją w całości ogłosić drukiem, wyda wał się nam odpowiednim, aby ochrzcić nim artykuł właśnie o Engestromie, który życiem swym całym wykazał, że celował wybitnie w cnotach, o których rozprawę napisał. Specjalny to rozdział w życiu Engestroma ta działalność publicystyczno-polityczna. \V r. 18G3 stał on na czele biura publicystycznego Rządu Nat"odowego. Wydał też sam wiele broszur i pism ulotnych w tym czasie w języku polskim i fmncuskim. Ponieważ interesuje nas ten odcinek działalności wybitnego Po

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry