STANOWISKO KAZIMIERZA WIELKIEGO WOBEC POZNANIAnych niekorzystne położenie miasta. Ma widal: ku temu specjalne powody nie wynikające ani z jego stosunku do ziemi poznańskiej, ani do \Yielkopolski. Cofając się wstecz zauważamy, że podobną politykę wobec miasta prowadzi Łokietek, który również przez cały czas swego panowania nie wydaje ani jednego przywileju dla Poznania? Widać, że narodzin tej polityki należy szukać w jego czasach. Kazimierz \Vielki jet w takim mzie tylko kontynuatorem polityki ojca, wykonującym w 100% polityczne wskazania Łokietka. Jaki więc fakt spowodował tę niechęć Władysława Łokietka do Poznania? Szukać go niewątpliwie należy w okresie walk Łokietka z Henrykiem głogowskim i jego synami o \Vielkopolskę.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Miasto Poznail opowiedziało się obok zresztą rodu Zarembów, Niemców, duchowieiltwa zakonnego za rządami książąt śląskich, wystąpiło więc przeciw prawom Łokietka. 31) W r. 1312 dochodzi do ostatecznego rozstrzygnięcia. Stronnicy Łokietka pokonują pod Kleckicm siły mieszczan poznailskich wspomaganych przez wojska śląskie. Mieszczanie cofają się do Poznania, oblężenia nie wytrzymują, muszą się poddać. Wójt poznalIski Przemko, przywódca oporu, ulega surowej karze konfiskaty majątku, wójtostwo dziedziczne zostaje w Poznaniu zniesione. To był czyn, który zaszkodził Poznaniowi w jego rozwoju na długie lata. Najciekawsze to jednak to, że w walce tej przeciw Łokietkowi Poznail był we \Vielkopolsce osamotniony. lnne znaczniejsze miasta \Vielkopolski jak Pyzdry, Kalisz i Gniezno opowiedziały się po stronie Łokietka, a tenże ich zaraz po przybyciu do Wielkopolski hojnie wynagradza. 32 ) Są to wszystko miasta dzielnicy kaliskiej, o której wiemy, że była terenem specjalnej uwagi Kazimierza \Yielkiego. Zbieg okoliczności chyba nie jest tu przypadkowy. Łokietek nie ma żadnych podstaw ku temu, by popierać swych wrogów, co gorzej politykę niechęci wobec wrogiego mu Poznania przenosi w testamencie na syna. Jak widzieliśmy, Kazimiel'z Wielki trzyma się

31) M. Handelsmann: Prawo karne w statutach Kazimierza Wielkiego, Warszawa HJ09, str. 9; J. Dąbrowski, Dzieje polityczne Śląska w latach 1290-1402. Historia Śląka I. str. 353. 32) K. Potkań ski, Walka o Poznań. Kraków 1899, osobne odbicie t. XXXVII. Fozpr. Wy dz. Hist. Fil. Ak. Um. str. 17-18.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry