KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

2. \V związku z tym znaczeniem Poznania stoi niewątpliwie fakt wybudowania w Poznaniu murowanego zamku przez króla na miejscu dawnego zrujnowanego z czasów Przemysława. Potrzebował go król na swoją rezydencję wobec częstego przebywania w Poznaniu i goszczenia w nim obcych panujących. Nie był to jednak ani zbyt reprezentacyjny ani wielki zamek, raczej zameczek o małym znaczeniu strategicznym a więcej praktycznym. Nie dochował się zresztą do naszych czasów jego pierwotny kształt, by mógł świadczyć o rozmachu architektonicznym i stylu tych czasów. Czy również mury miejskie zawdzięcza Poznań Kazimierzowi \Vielkiemu, śmiem o tym wątpić. Przecież nawet stolica I\l'aków nie byla przez niego sfortyfikowana a mUł')' jej to owoc działalności Wacława czeskiego i Łokietka. 15) Źródła milczą o jakiejkolwiek akcji Kazimierza Wielkiego przy budowie murów miejskich w Poznaniu; Janko z Czarnkowa w swoim opisie działalności budowniczej króla wyraźnie rozróżniał opasanie murem danego miasta od zbudowania w nim zamku. O obu jednak nic nie pisze. O Poznaniu podaje tylko wiadomość Długosz, że ma zamek zbudowany przez Kazimierza \Vielkiego, nic nie wspominając o mieście. ]6) Mury więc miejskie raczej należy odnieść, podobnie jak krakowskie, do działalności może Przemysława II, Wacława i Łokietka. l7 ) 3. Jeszcze jeden jest dowód zainteresowania się Kazimierza \Vielkiego Poznaniem, choć też samego miasta nie dotyczy i na jego byt wpływu nie ma. Jest to mianowicie fakt wystawienia sarkofagu dla Bolesława Chrobrego przez króla w katedrze poznańskiej. Dziś sarkofag ten już nie istnieje w całości, dwa fragmenty jego wbudowane są w dół dzisiejszego pomnika pierwszych naszych Piastów, a trzeci fragment później znaleziony znajduje

l:;) Muczkowski Józef, Dawne warownie krakowskie. Rocznik krakowski XIII, Kraków 1911, str. 32. lU) Długosz, Historia, III. str. 301. ]7) O wzniesieniu murów miejskich przez Kazimierza Wielkiego podaje wiadomość J. Łukaszewicz l. c. t. I str. 49. Nie podaje on jednak źródła swego twierdzenia. Wiadomość, jaką cytuje o nieudałym oblężeniu Poznania w r. 1331 przez Jana czeskiego, świadczyłaby właśnie nie tyle o mocnych parkanach drewnianych Przemysława I, ile o obecności wtedy już murów.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry