Z RUCHU WYDAWNICZEGOki ej "Opieka nad Wielkopolskim "drobiazgiem"; w nrze 56 z 10. Hl.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 3 min.

ano "Wielkopolska już w XIX wieku popierała kształcenie dziewcząt"; w nrze 61 z 16 m. J. Kollera "Dwie uroczystości (100 czw. lit.

i pożegnanie Z. Kosidowskiego)"; w nrze 62 z 17. m. J. Kollera "Robert Boelke"; w nrze 65 z 20.

m. A. Basińskiego "Rola Wielkopolan w otoczeniu Marsz. J. Piłsudskiego"; w nrze 68 z 24. lII. dra W. Dalbora "Malarstwo historyczne w Salonie 35"; w nrze 69 z 25. lII. J. Popowskiej "Po owocach ich poznacie ich" (Rozmowa z nowym prezesem Zrzeszenia Wiceprezydentem Zaleskim)" w nrze 70 z 26. III dra Zdz. Grota "Dziejopis doby saskiej" (w 50 roczno śmo K Jarochowskiego); w nrze 87 z 15. IV. Dra W. Dalbora "Karol Zyndram Maszkowski": w nrze 88 z 16. IV. L. H. "Już rozpoczęto pracę nad zrealizowaniem wspaniałej arterii komunikacyjnej Kaponiera - Nowy Most": w nrze 89 z 17. IV. anonima "Szlakiem Libelta i Marcinkowskiego" - "Tam gdzie się w Poznaniu miści regionalne ministerstwo oświaty"; w nrze 93 z 29. IV. A. Klafkowskiego "Oświatowa i naukowa kuźnia poznańska"; w nrle 101 z 3 V. anonima "Targi Poznańskie otwarte"; w nrze 105 z 8. V. A. Hasińskiego ,.Poznań nabył zbiory Latanowicza"; w nrze 109 z 13 V.

anonima "Poznań w reflektorach prasy"; w nrze 114 z 19. V. W. Bąka "Największy poeta współczesny w Pałacu (L. StafO"; w w nrze 116 z 21. V. J. KoIlera "Leopold Staff w Poznaniu"; w nr.

116 z 21. V. A. Poszwińskiego Przybyszewski a Wielkopolska".

"N o w y Kur i e r" zamiescił m, in oN nrze 14 z 19. I. 38. - anonima .,Źle się dzieje w Ogrodach Miejskich"; w nrze 19 z 25. l. - anonima "Wybory do rady miejskiej ogłoszone na dzień 24 kwietnia"; w nrze 23 z 29. I. anonima "Zmiany na stanowiskach kierowniczychw Magistracie"; w nrze 32 z 10. lI. anonima "Kiedy nastąpi ostatecznie akademizacja W. S. H."; w nrze 35 z 13. II. anonima "Dr Bron.

Stelmachowski prezesem Apelacji poznańskiej"; w nrze 41 z 20. II. anonima "Jubileusz pracy art. Marii Janowskiej Kopczyńskiej"; w nrze 58 z 12. m. anonima "Inwestycje w Wielkopolsce"; anonima "Poznań uroczyście witał Prezydenta Hoovera"; ano.nima "O dodatkowe kredyty na rozbudowę naszego miasta"; anonima "śp. prof. dr Stanisław Nowakowski"; anonima "Setny czwartek literacki"; w nrze 68 z 23 lII. Apol. Basińskiego "Kazimierz Jarochowski"; w nrze 71 z 27. III. A Basińskiego "Udział Poznańczyków w historycznych decyzjach"; Hilarego Majkowskiego "Karol Zydram-Maszkowski"; w nrze 72 z 29. III. anonima ,,25 lat chlubnej działalności Zrzeszenia Kupców Chrześc."; w nrze 77 z 3. IV. anonima "Jak uczcić Drzymałę"; mgra T. Kołodzieja "Najważniejsze zagadnienie gospodarcze Wielkopolski"; w nrze 83 z 10. IV. anonima "Słońce zachodzi nad Wielkooolską"; w nrze 101 z 3. V. "Międzynarodowe Targi Poznańskie otwarte"; w nrze 104 z 7. V. "Prof Dante Petroni o Targach Poznańskich"; w nrze 121 z 28. V. anonima "Uroczyste otwarcie XVI Zjazdu Młodych Prawników R. P."; w nrze 124 z 1. VI. anonima "Roboty publiczne w Wielkopolsce w 1938 r."; w n-ach 128 z 5. VI., 130 z 9. VI. i 133 z 12. VI. inż. A. BaIlenstedta: "ClY projekt przebicia ulicy Wrocławskiej jest doskonały?"; w nrze 133 z 12. VI. St. Kubickiego "Wystawa fotogri'lfiki przyrodniczej i myśliwskiej Włodz. PuchaIskiego"; w nrze 134 z 14. VI. anonima "Bilans pracy Tow. Przyj. Nauk".

"O r ę d o w n i k" zamieścił m. in.: w nrze 129 z 5. VI. Czesława Pilichowskiego "Żydzi a powstanie poznańskie w 1848 r ".

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry