KRONIKA MIASTA POZNANIAw Bibliotece Raczyńskich", J.ma Mrozińskiego "Aleksander Kotsis"; w nrze 106 z 6. m. anonima "Ze wspomnień o dawnym Poznaniu"; w nrze 113 z 11. III. anonima ,.Palmiarnię w nowej szacie będziemy oglądać 13. bm."; w nrze 114 z 11. III. anonima ,.Poznań wspaniale przyjmował Prezydenta Hoovera"; w nrze 115 z 12. III. anonima "Pokrzywdzenie Poznania przy rozdziale kredytów budowlanych"; anonima "Setny Czwartek Literac ki"; w nrze 125 z 18. m. anonima "Swięto w Teatrze Polskim (Jubileusz 30-letniej pracy dyr. Boelkego)"; w nrze 129 z 20. 111. Czesława Pilichowskiego "Rzeczpospolita Poznańska w 1848 roku a doba obecna"; w nrze 140 z 26. 111. anonima "Sp. Karol ZyndramMaszkowski"; w nrze 141 z 27. III.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 3 min.

anonima "Zjednoczona Wielkopolska i Wielkie Pomorze"; anonima "Sp. Karol Maszkowski"; anonima "Wielkopolska ma obecnie 100 miast"; w nrze 143 z 29. m. anonima "Uroczystość 25-lecia Zrzerzenia Kupców Chrześcijan w Poznaniu"; w nrze 145 z 30 m. anonima ,,0 estetyczny wygląd pl. Wolności"; Witolda Noskowskiego "Nad grobem niestrudzonego człowieka"; w nrze 148 z 31. III. dra Feliksa Pohoreckiego ,.15 lat dobrej prasy"; w nrze 153 z 3. IV. anonima "Bruki Poznania wymagają naprawy"; Jana Mrozińskiego "Co mamy teraz u Przyjaciół Sztuk Pięknych"; Róży Erzepki ,.Z tek wielkopolskich"; Adolfa Nowaczyńskiego "Szopen w Polsce A."; w nrze 165 z 10. IV. mgra Feliksa Budnika "Narcyza i Bianka"; w nrze 200 z 3. V. anonima "Ogólny rzut oka na Targi Poznańskie"; anonima "Dziatwa z Polesia w Poznaniu"; w nrze 205 z 6. V. anonima "Przechadzki po Targach Poznańskich"; Andrzeja Wojtkowskiego "Koniec ostatniego worJza armii polskiej w r. 1848"; w nrze 210 z 10. V. anonima "Zamknięcie Targów Poznańskich"; anonima "Dziesięciolecie pracy sokolic wielkopolskich"; w nrze 212 z 11.

V. anonima "W Gdańsku o Targach Poznańskich"; dra Pawła Gantkowskiego "W setną rocznicę zgonu Jędrzeja Śniadeckiego"; w nrze 214 z 12. V. Ignacego Chrzanowskiego "Jędrzej Sniadecki umysłowość i charakter": w nrze 218 z 14. V. anonima "Sprawozdanie z 18 Targów Poznańskich'; w nrze 220 z 15. V. anonima "Odsłonięcie pomnika na grobie generała Krzyżanowskiego w Waszyngtonie"; anonima "Kiedy powstanie w Poznaniu Hotel Turystyczny'; w nrze 240 z 28. V. anonima "Ze Zjazdu Młodych Prawników w Poznaniu"; i'lnonima ,,10-lecie sokolic poznańskich"; w nrze 242 z 29. V. - anonima "Święto poznańskiego Batalionu Pancerneeo"; Józefa Kisielewskiego "Wielkopolska nareszcie"; anonima ,.Prymas('wska matura z przed 50 laty (Kardynała Dalbora)"; w nrze 244 z 31. V. anonima ,,0 lepsze drogi w Wielkopolsce"; w nrze 246 z l. VI. anonima "Nowe gmachy, które staną w Poznaniu": w nrze 248 z 2. VI. "Pod adresem Zarządu miasta Poznania"; w nrze 254 z 5. VI. Anieli Koehlerówny "Autor Przechadzek - Marceli Mott y"; Jana Mrozińskieeo "W Salonie Przyjaciół Sztuk Pięknych"; w nrze 246 z 12. VI. Jana Mrozińsklego "Trofea fotograficzne polowań", (Wł. Pucttalskiego); anonima ,,7. przeszłości Poznania"; w nrze 265 z 12. VI. anonima "Doroczne posiedzenie publiczne Tow. Przyj. Nauk"; anonima "Poznań ma naj piękniejsze procesje na Boże Ciało". "D z i e n n i k P o z n a ń s k i" zamieścił m. in.: w nrze 25 z 1. II. 38 anonima "Rząd dąży do odroczenia wyborów w Poznaniu"; w nrze 28 z 5. II. dra Zdz. Grota ,,15 lecie Kroniki Miasta Poznania"; w nrze 29 z 6. II. dra Zdz. Grota ,.Bibliografia m. Poznania"; w nrze 4B z 1. 111. A. Poszwińskiego "Dlaczego Wielkopolska jest tak mało aktywna"; w nrze 49 z 2. 111. anonima "Starszy Pan z siwą brodą" (Ign. Hr. Mielżyński) i E. Nowic

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry