ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

Próbne prace wykopaliskowe, przeprowadzane przez 6 tygodni na placu przed katedrą, nie tyle rozwiązały co raczej postawiły cały szereg zagadnień, któl'ych rozjaśnienia spodziewać się można w toku dalszych. powtórnie podjętych prac wykopaliskowych. Z wyników ich najciekawszym będzie stwierdzenie: 1. czasu powstania najstarszego - dotą,d przez nas nieuchwyconego grodu, 2. przeznaczenia wału kamiennego oraz jego stosunku do konstrukcji drewnianych, rozciągających się na wschód od niego, a których część odległa o 20 m - zdaje się być pozostałością po drewnianym wale obronnym. Po osiągnięciu tych wyników odpowiedzieć będziemy mogli na różne interesujące nas problemy, a miQdzy innymi oświetlić stosunek Gniezna do Poznania i odwrotnie w najdawniejszYlll okresie naszych dziejów. \Vspółzależność dwóch tych ośrodków - tak bardzo rzucają,ca się w oczy w świetle badań topograficznych prof. Semkowicza i dra Mlincha - znajdzie dopiero przy pomocy badaJ) archeologicznych chronologiczną podstawę do rozwiązania tego zagadnienia.

, -.... ,..40

._.......-..,.< ,. :;""Oł..W'/l .

.'

-- ."

n ,#...,.

;f- u;;:_ r--"

I.

.. rv:

. . .:łiI

.' ,.'.. ." .Ii'

.. '.

..

, \:1;'« "' ..

.

"""' ..*:.... '.

...

. .

'U"l, . #<".

.. '"

....;\".-...

.

E"'

.",

Li'

Ryc. 9. Poznań, Plac katedralny.

Widok większego naczynia zasobowego o ścianach zwęglonych.

O.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry