KRONIKA MIAR TA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

T ABL. III

[/.I',., ! f.,; *:"."7,i',;.' '. 'h: ,;( z .' ij' ;;, ;,/łr .r,""!. ', ')'}J : '.. ""11.'" V;;:."tv,;' I /tł.IJ .

I v . \j." %, :, / Iti t./ /.'

,/

;'\' ...... Ryc. 1-9. Poznań, Plac katedralny. Ryc. 1 szydło rogowe, ryc. 2 ułamek igły kościanej, ryc. 3 sztabka kościana, ryc. 4-5 noże żelazne, ryc. 6 część żelaznych nożyc, ryc. 7-8 przęśliki gliniane, ryc. 9 ułamek osełki z otworem. Wszystko 5/6 wedł. wielko nato Rys. St. Łuczak

2Jó

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry