ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

£ .":J"' ,:'" :',.: :.(:;. ,.,"')\ / "' ' I ł ' "II/,. '1 .

,'i, . .,f.};!;::.. '.,

:7

T ABL. I.

. >:t6.,,;; - - .

.fj ;.; ':':: :;:,\ " ".'-'Jii f. -,. ,"J-, ,- , 'fr:' ':::4:4(': J '{": .:;<J.,'i.F Y:!';..:. # ,":.:-'. ;; ,".

-::-.::# ;::: \: ; -....."':;/t:_ O [J 7 8

Ryc. 1 - 8. Plac katedralny. Ryc. 1 część żelaznej sprzączki do pasa, ryc. 2 ozdobne okucie brązowe, ryc.3 ciężarek do wagi w 2 rzutach, ryc. 4 część grzebienia rogowego, ryc. 5 ciężarek do wagi, ryc. 6 część brązowego dzwoneczka, ryc. 7-8 paciorki kościane. Wszystko według wielkości naturalnej. Rys. St. Łuczak

2JJ

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry