KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

reprezentowana przez ułamki naczyń ręcznie lepionych i obtaczanych w części górnej lub całkowicie na krążku garncarskim. Ułamki naczyń techniką wykonania pierwszego rodzaju oraz wypaleniem przeważnie zbliżają się wybitnie do naczyń już całkowicie toczonych na kole, różnią się od nich jedynie kształtem, podobnym do naczyń starszego typu oraz sposobem zdobienia. \V górnych warstwach naczynia ręcznie lepione stanowią tylko niezwykle rzadką przymieszkę i znajdujemy w nich naczynia prawie wyłącznie na kole garncarskim wykonane, posiadające brzeg silnie na zewnątrz wywinięty lub szyjkę cylindryczną, na dnach zaś widzimy rozmaite gmerki garncarzy w rodzaju swastyki, krzyży równoramiennych, krzyży w kole i t. d. Drugą naj liczniejszą grupę zabytków znajdowanych w poznaniu stanowią l'Ozmaite przedmioty żelazne. V/śród nich :spotyka się niektÓre niewiele tylko mające dotąd z ziem naszych odpowiedników. Do naj rzadszych należą kłódka żelazna (ryc. ()) i że

].

- :"'?' ". .,. .

... -- - ::::}:::.(.: ., , \

'ił;..

Ryc. 6. Poznań, Plac katedralny.

Kłódka żelazna w trzech rzutach. Wielk. natolazny klucz od kłódki (tabl. II, ryc. 2), ozdobiony spiralnie obwiniętą na uchwycie tasiemką brązową. Analogiczne klucze, szeroko w tylU czasie rozpowszechnione, znano dotąd w Wielkopolsce zaledwie z dwóch stanowisk, z Biskupina i Gniezna. Oprócz kłódek znano

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry