ZAPISKImujemy drug-ą interpretację - za mieszkanie jakiejś wybitniejszej osobistości, która po zniszczeniu budynku tego przez pożar odbudowała go również z kamienia w innej jednak postaci. \V miejsce ścian, składających się z pojedyńczo układanych dużych kamieni, widzimy teraz podstawę ścian, składającą się z trzech rzędów łukowato układanych mniejszych kamieni polnych łączonych rodzajem zaprawy wapiennej. \Vewnątrz tej budowli zarysowywały się słabo zachowane ślady podłogi drewnianej. \Vykopaliska poznańskie dały więc - co podajemy z dużym zastrzeżeniem - pewną słabą podstawę do wysunięcia przypuszczenia, że już na końcu XI w. zaczęto używać kamienia do budowy ważniejszych budynków (nie kościelnych). Obok jednak budowli kamiennych stawiano jeszcze przez długi czas domy drewniane, w których budowie Polanie celowali - jak to poświadczają wykopaliska w Gnieźnie, Opolu i Santoku, a w jednym z tych miejsc (Gniezno) znaleziono nawet przyrząd żelazny do znakowania dyli drewnianych. Jakie było rozplanowanie budynków wcwnątrz poznańskiego grodu w poszczególnych warstwach (III-I), nie wiele możemy powiedzieć. Ze stosunkowo ciasnego skupienia palenisk oraz ze znajdowania licznych ułamków ceramiki wynikałoby, że miejsca pod zabudowę w owym czasie było niewiele i że skrzętnie je wykorzystano. Z późniejszych czasów od XIII w. nie pozostało na badanym przez nas miejscu żadnych śladów po jakichkolwiek zalmdowaniach; również zmniejsza się ilość znajdowanej ceramiki oraz rozmaitych przedmiotów użytkowych. Jedynie z XIV lub XV w. zachował się na ode. 3-cim na głęb.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

1,55 m pokład kamieni przemies7.anych z cegłami, o którego przeznaczeniu nic jesteśmy w stanie nic konkretnego powiedzieć. Z czasów wreszcie Wazów pochodzi część ulicy 4 m szerokiej znajdującej się 1,25 m poniżej obecnego poziomu. Ostatni zaś przeciQtnic 1 m gruby nasyp datuje się z początku w. XIX, z okresu pr7.eprowadzanych przez Niemców wielkich prac niwelacyjnych w związku z budowaniem fortyfikacyj. \V obrębie domostw wczesnodziejowych (X-XII w.) znajdowano rozmaite przedmioty codziennego użytku, przy czym najliczniej - jak wszędzie - obok kości zwierzęcych występowały ułamki naczyń glinianych. Ceramika warstwy naj niższej jest

Jl

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry