KRONIKA MIASTA POZNANIAodkryte na jednym odcinku (3-cill1), przedzielone warstwą popiołow, resztki 2 budowli kamiennych. Starsza z niell (ryc. 5), pochodząca z końca XI w., posiadała fundament, składający siQ z jedlłeo rzędu dużych głazów polnych z widocznymi śladami zaprawy wapiennej, ułożonych mniejwięcej w owal. Ułamkowe tylko od

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

,1'It.... ... ' .. . "",&1.. '": . ' ';" ,,"' ,": ... . ... '.' * . " -r ;';,1"' 'j:)':i,'f# : >.;'<r- - , .. ,," , '... ':f.l:..,'...,...i........4;'.J "... .",.'_. --:'-.;.. .... ....oł:: ':-s" '.

... ,.-ł Jw -.o --..... 1-- - .-jo '.... ... - -r( """ . .",",;.:, . '.. . . oli .;>t<I'r,."' - )t"; " -;'" ,.

J ,.", .,.I/f/' ""_ .:-,p;.'.J#",.. - ,,;.. ',-,."1' '..., " ','. ł-,;,,;..ł.: .,f..;,.,Ć..:.':. S.t."''':''',';i! ,', .

, . ...'.;'r ".'. '-''" .ji1.' ..... . ' ,. ' . ' '''',r '. ....... . ,-"''':'!: .; r"U-:. - .. .., of;'.('J: "'., , " ". .' -:';. .. . -M ;; . " ........ . " ';-"''V>" ' ....-IP>' :.f::,.c ' :'7:Ji:r . : . .f >. :::, · .. .

'.'. -. ". ń'.... . " , J ..- '!. .<.. ;,;ł..c'.. . .' '" ."" "t', - ::'*': '.r J' t'.

. ",.: ..ł."';:-- ;.;:

",.-'

:; . ...

"', Ę . ''J''.:L :... J" ,,1".

""'.......

. .'. ;.". .:s41-- .

.:'- .........

, +.

. .'

.....

'""

...1'", ,'{;T. ..

, .

'.

:..'2 .: " ,J "

-'"

.. ł-.;...:;;.... "";

""... " ".\.

......

Ryc. 5. Poznań, Plac katedralny. Czść fundamentów budynku kHmiennego z warstwy III-ciej (koniec XI w.), widziane od strony południowej.

krycie oraz brak ściślejszych analogii ni9 pozwala nam na określenie jej przeznaczenia. Trudność jest tym większa, że nie wiemy, czy mamy do czynienia z budynkiem o charakterze kultowym czy też z domem mieszkalnym. Za tą drugą możliwością przemawiałyby stosunkowo cienkie, jak na rOlnańskie świątynie, ściany tej budowli oraz znajdowanie w jej obrębie ceramiki, kości zwierzęcych i kilku narzędzi pospolitego użytku. Sam zaś budynek, będący jednym z rzadkich z tych czasów zachowanych śladów naszego budownictwa kamiennego. musiał służyć - o ile przyj

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry