KRONIKA MIASTA POZNANIAprzez nas osiedle, trudno nam w tej chwili odpowiedzieć. Zagadkowe jest również przeznaczenie szeregu dołem zaostrzonych, wbitych w ziemię słupów drewnianych, biegnących na jednym z odcinków linią zaokrągloną i znajdujących siQ w nieznacznej odległości na zachód od wału drewnianego. Z konstrukcji tych najbardziej ciekawi nas potężny wał kamienny, zachowany jeszcze do wysokości 1,90 m, przy czym podstawa

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

'.

....

'h"

'1':

.,.

" .

. ',.

't-" -..;.,!-; - . . .

....-.

,J Jt-,

"1\ - h.' ":.

..r

...'<- :,-'t.':' i- "'<' J:-<_ F, '-. -'-' }- , - ;'';:t;' ,l- : .E ::ł!. , .-1 :-: - : ':: . .

r ! _._-, : 'x -. " ' , , '\ , " r: "." . ... '. ')&", .! . (.:: jt. . ..oł'..... . .p....-. .. _:;- ....,; , 'i ---łł::::-: i.;-.r' .",;:,,,,,' J 'i: .' <"_,--:: r,_', ,::-. . . .: ;t

,0.

''", r

-" r- .

... ,

Y,

......i:;......... ...,.,.

..:- -

. '...........,.

.....,;

. 4"

-.ę.; -";:

.1

'

Ryc. 2. Poznań, plac katedralny. Widok konRtrukcji drewnianych warstwy V -tej odcinka 3-go. Dołem widoczne ślady drewnianego wału obronnego, a górą słupy. Zdjęcie od strony wschodniej.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry