KRONIKA MIASTA POZNANIAz uwagi na ciekawe wyniki dotychczasowych l'obót, prowadzonych pod kierunkiem prof. dra J. Kostrzewskiego, zastępowanego na miejscu przez niżej podpisanego, przy pomocy p. p. inż. Szkudłapskiego i arch. W. Spieszalskiego oraz 20 robotniko\\, odważamy się już teraz na omówienie naszych osiągnięć tym bardziej, żetlł.C Ka.tt,J.ral'll'ffI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

Y4ff2s/ev

Ąf: 4.

kC("rQ.

.A91,

Ryc. 1. Poznań. Plan sytuacyjny placu katedralnego. Część ukośnie zakreskowana oznacza miejsce próbnych prac wykopaliskowych z zaznaczonym podziałem na 4 odcinki, oznaczone cyframi arabskimi (od 1-4'.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry