KRONIKA MIASTA POZNANIAsprawie między władzami. Według doniesienia dyrektora, dr. Friebego, z d. 19 tutego 07 r. grono profesorskie tegoż gimnazjum powitało powyższe zarządzenie Kolegium Szkolnego z zadowolenieIll i jednogłośnie je zaaprobowało. Na skutek tego zarządzenia zostało trzech uczniów tego gimnazjum wydalonych, mianowicie: \Viktor Deringer z Ostrzeszowa, Wincenty Haremsld z Palczyna pod Miłosławiem oraz Antoni PiQta z Poznania. (D. 21 marca 1907 r. zarządziło Prow. Kolegium Szkolne powtórne przyjęcie Haremskiego do gimnazjum po złożeniu przez ojca tego ucznia oświadczenia, że ani on ani dzieci jego w przyszłości w akcji strajkowej udziału nie wpzmą). Siedmiu uczniów, których rodzeilstwo przerwało strajk szkolny w pierwszych dniach lutego, otrzymalo consilium abeundi, a mianowicie: Stanisław Pawłowski z Bnina, Stanisław Olejnik z Poznania, Seweryn Chmielewski z Kórnika, Antoni Małecki z Poznania, Leon Gryszczyi1ski z Ławicy, Alojzy Pankau z Poznania i Henryk Zgliilski z Poznania.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

Dodatkową wymianę pism wywołał jeszcze w marcu 1907 r.

uczeń Okoniewski, którego brat, ówczesny proboszcz bniński, określony jest jako "gorliwy polski agitator". Z zadowoleniem niewątpliwym donosi li marca 07 r. śremski inspektor szkolny, że ksiądz proboszcz Okoniewski został tegoż dnia skazany na sześć tygodni więzienia za stanowisko wobec strajku szkolnego.

Dr Marian Paluszkiewicz

4. Poznań wczesnodziejowy.

Tymczasowe omówienie wyników próbnych prac wykopaliskowych na Ostrowie Tumskim. l)

Obok Gniezna stanowił Poznall w chwilach tworzenia się polskiego organizmu państowego najważniejszy ośrodek jego twór

1) W ciągu pisania tego przyczynku korzystałem z łaskawie mi udzielonych materiałów prof. dra .Józefa Kostrzewskiego oraz z rękopisu pracy dra Z. Rajewskiego o grodzie wczesnodziejowym w Biskupinie, za co składam Im na tym miejscu serdeczne podziękowanie.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry