ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

Projekt jednak nie !spotkał się z życzliwym przyjęciem.

Niektórzy panowie z rady pedagogicznej znali z doświadczenia z innnych miast wypadki, że zużytymi czapkami gimnazjalnymi posługiwała siQ młodzież szkół powszechnych, a jej wybryki kładziono potem na karb gimnazjastów. NastQpnie wysuwano też wątpliwości natury politycznej: w Prusach Zachodnich t. j. na dzisiejszym Pomorzu, polscy gimnazjaści nie nosili przepisanych czapek szkolnych, więc należało się spodziewać, że i tutejsi, poznańscy gimnazjaści je zbojkotują. \V ten sposób zewnętrznip zaznaczyłaby się różnica między gimnazjastami polskimi i niemieckimi, a tego należało w każdym razie uniknąć. Ostatecznie rada pedagogiczna uchwaliła 23 kwietnia 1910 r.

wiQkszością głosÓw czapek nie wprowadzać do jeżyckiego gimnazjum. Znamienna więc, szczera i, trzeba przyznać, trafna była ocena narodowej postawy polskiej młodzieży gimnazjalnej przez ówczesne niemieckie władze szkolne. Polscy gimnazjaści odnosili się negat.ywnie do wszystkich zarządzeń i faktów, które w jakikolwiek sposób kolidowały z polskim poczuciem narodowym.

Dr Marian Paluszkiewicz

3. Echa strajku szkolnego r. 190t)/7 w \\T i e l k o p o l s c e.

Okólnikiem z dn. 30 stycznia 1907 r. nr 811,'7 zarządziło ówczesne Prowincjonalne Kolegium Szkolne w Poznaniu, aby uczniowie gimnazjów, seminariów i preparand, których rodzice wzgl. rodzeilstwo brali udział w strajku szkolnym wzgl. podtrzymywali akcję strajkową, zostali wydaleni z wyższych zakładów naukowych, gdyż pailstwo nie możp dawać wyższego wykształcenia młodzieży, którą rodzice wychowują w atmosferze nieposłuszeństwa dla zarządzeń państwowych. W aktach Gimnazjum im. Marcinkowskiego na Jeżycach w Poznaniu w tece E 10 znajduje się żywa korespondencja w tej

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry