ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

Założona w roku 192(i grupa artystów wielkopolskich "Plastyka" ,je3t dziś jedyną reprezentantką wysokiej klasy malarstwa, rzei.by i grafiki na zachodnich rubieżach kraju. Hasłem grupy jest dążność ku odwiecznej prawdzie, wyrażającej się w sztuce formą plastyczną. Wartości wypływające z logiki i ewolucji sztuki zachodu przyjmuje "Plastyka" jako środki do tworzenia własnej, silnej i żywotnej sztuki polskiej. Credo swe wyraża "Plastyka" nastepująco: 23) "...celem naszym to nie ciasne hasło, nie nowa droga za wszelką cenę. Zrzeszyliśmy się w imię wspólnego dążenia ku prawdzie zwyciężającej ostatecznie w sztuce, w imię dobrej, a ujQtej w kaeby wewnętrznej dyscypliny - formy". "Plastyka" urządziła dotąd w całości 21i wystaw swych członków, we wszystkich omal większych miastach polskich, (Poznań, Warszawa, !{raków, Lwów, Łódź, Bydgoszcz, Toruil), a także brała udział w wystawach zagranicznych, organizowanych przez Tow. Szerzenia Sztuki Polskiej wśród obcych (Helsingfors, Sztokholm, Praga, Arnsteedam, Wiedell, Bruksela i Budapeszt).

neprezentując z godnością sztukę poznańską cieszy się "Plastyka" pełnym uznaniem społeczeństwa, dzięki wysokiemu poziomowi wystaw oraz zgodnej pracy należących do jej szeregów. Obecną kadrę grupy reprezentują w składzie osobowym: Bronisław Bartel, Edmund Czarnecki, Zdzisław Eichler, Jadwiga Eichlerowa, Adam Hanytkiewicz, Wawrzyniec Kaim, (rzeźbiarz), Rudolf Krzywiec (rzeźbiarz), Mikołaj Kułak (rzeźbiarz), \Vladysław Mar-: cinkowski (rzeźbiarz), Tadeusz Lipski, Hieronim Malina, Karol Mondral, Józef Oźmin, Łucja Oźminowa, Stanisław Hepeta (rzeźbiarz), 'Vładysław Hoguski, Feliks Szmyt (rzeźbiarz), Marian Turwid, Tadeusz \Valkowski, Zygmunt Szpingier, Bazyli Wójtowicz (rzeźbial'z), Jan Jerzy Wroniecki, Jan Wysocki (prezes), Kazimierz Plater - Zyberk, Krystyna Dąbrowska (rzeźbiarka), Jan Żok (rzeźbiarz), St. Powalisz i Czesław 'Vozniak (rzeźbiarz). 'V roku 1927 powstała grupa malarzy "Ogniwo", w składzie której spotykamy następujących artystów: Adama Batyckiego, Józefa Henkego, Stanisława Jarockiego, Kazimierza Jasnocha, Jana Pawła Mazurkiewicza, 'Vilka Osseckiego, Kazimierza Plater

23) Katalog wystawy w Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych. Kraków 1927.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry