KRONIKA MIAST A POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

ono również dwa stypendia dla młodego i zdolnego artysty wielkopolskiego celem umożliwienia mu studiów i podróży artystycznych. Sprzedano 88 obrazów. Jako premiQ wydało Towarzystwo 1 zeszyt wydawnictwa sweg) 15) p. t. "Zabytki artystyczne Poznania" opracowane przez dr. Nikodema Pajzderskiego z (ołuchowa. Tenże wygłosił na walnym zebraniu w 1912 r. odczyt p. t. "Zabytki gotyckie i rommi.skie w Wielkopolsce". Zarząd Towarzystwa tworzą: Ignacy hr. Bnhlski - prezes, architekt Kazimierz Ulatowski - w-prezes i skarbnik, mecenas dr Kolszewski - sekretarz, członkowie: mecenas Bernał'd Chrzanowski, redaktor Dyonizy Królikowski, dr Marian Seyda, 'Vładysław Marcinkowski, dr Nikodem Pajzderski, ks. dr Trąmpczyński; jury: mec. B. Chrzanowski, art. maI. Henryk Nostitz-Jackowski, Dora Mukułowska, rzeźbiarze: Marcinkowski i Franciszek hr. Kwilecki, redaktor dr Marian Seyda, architekt Kazimierz Ulatowski; rewizorzy: Jan Suchowiak, Walerian ZielilIski ]6), Jan Cynka, gospodarz \Vładysław Marcinkowski. Członkowie, opłacający 10 marek co roku, otrzymywali bezpłatną kartę wstępu dla rodzin swych, prócz tego doroczną premię, oraz uczestniczyli w losowaniach. Członkowie zwyczajni, którzy prócz tego wpłacili jednorazowo wstępne w wysokości 25.- marek, mieli m. in. prawo obierania członków zarządu na dorocznych zebraniach i t. p. W roku 1913 rozpoczęła siQ dla Towarzystwa nowa era.

Dzięki szlachetnej inicjatywie i hojnej dłoni Dominjka Jeżewskiego ze Skrwilna w Królestwie, byłego właściciela ziemskiego w \\'ielkopolsce, powstała nowa instytucja, zbudowana na podstawie przeszło stutysięcznego kapitału zakładowego, a służąca wzniosłym celom kulturalnym. Zawiązało się więc towarzystwo z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Witke Jeżewski i Spółka" w Poznaniu o celach wyłącznie ideowych. P. Dominik Jeżewskj

15) Pod ogólnym tytułem "Zabytki Wielkopolskie" wyszło do roku 1917 pięć zeszytów z tekstami dr. Pajzderskiego i Kazimierza Ulatowskiego. Czcionkami Drukarni Św. Wojciecha i Fr. Pilczka. 16) Spis członków zarządu, wydany drukiem za lata 1910-1912, podaje dla zmylenia imię Stefan Zieliński. P. Z. zajmował stanowisko sekretarza sądowego. Dane z tych lat opierał autor na materiale opublikowanym w oddzielnej broszurze, nakładem Tow.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry