KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

Zimmermann, Włodzimierz hr. Skórzewski (Czerniejewo), dr Marian Seyda i dr Tadeusz Jaworski. Nowo utworzone Towarzystwo zostało podobnie jak poznańskie Tow. Przyjaciół Nauk zarejestrowane w sądzie i zjednało sobie wkrótce około 400 członków,lJ) nawiązało dalej nadwątlone wskutek dawnej gospodarki stosunki z artystami polskimi w Monachium, Berlinie, Krakowie, Lwowie i Warszawie, a także uprosiło po powiatach członków-korespondentów. Sale z górnym światłem urządziło Towarzystwo w osobnym gmachu, przy ul. Bismarcka 8, dzisiejszej Kantaka (dom mieszczący do niedawna kino "Henaissance"). Towarzystwo mające na celu zapoznanie społeczeństwa z całokształtem sztuki polskiej, nie mogło siQ ograniczać do wystawiania dzieł tylko miejscowych artystów. To było powodem założenia Stowarzyszenia Artystów, o czym już mówiliśmy. Nie zaszkodziło to bynajmniej dalszemu rozwojowi Tow. Przyjaciół.

W pierwszym roku istnienia w nowej siedzibie urządzono 5 wystaw. \\'ystawą "Sztuki" krakowskiej zjednało sobie Towarzystwo ogólne uznanie społeczeństwa i świata artystycznego, doborem dzieł elity artystycznej ówczesnej Polski. A obesłali wystawę artyści tej miary: Teodor Axentowicz, Olga Boznańska, Józef Czajkowski, Stanisław Czajkowski, Stefan Filipkiewicz, Władysław Jarocki, Henryk Hochmann (rzeźba) i t. d.

Estetycznie wydany katalog 10) jest miłą pamiątką pierwszej wystawy "Sztuki" w grodzie Przemysława.

9) Do roku 1912 wstąpili jako członkowie dożywotni Tow.: [gnacy Bniński z Piotronek, Dezydery Chłapowski z Szołdr, Stanisław Cichoszewski, Inowrocław, Augustyn Cichowicz, Poznań, Stanisław hr. Czarnecki z Dalborowic, Witold ks. Czartoryski z Rokosowa, Adam ks. Czartoryski, Gołuchów, Franciszek hl' Kwilecki z Dobrojewa, Zygmunt hr. Kurnatowski, Przysieka, Józef KościeIski, Miłosław, księżna Lubecka, Dłonie, Maciej hr. Mielżyński z Chobienic, Ludwik hr. MycieIski z Gałowa, Henryk Mańkowski, Winna Góra, Teodor Moszczeński, Wiatrowo, Mieczysław Moszczeński, Poznań, Bolesław hr. Potocki, Dakowy Mokre, Włodzimierz hr. Skórzewski z Czerniejewa, dr Bogdan Wicherkiewicz, Poznań, Jan hr. Żółtowski z Czacza.

Członkowie dożywotni z prawami członków zwyczajnych płacili jednorazowo 300 marek. 10) Plansz ilustracyjnych 28 + reprodukcja na okładce według obrazu Axentowicza. Drukiem Antoniego Fiedlera.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry