ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

W pochodzie kultury i sztuki na gruncie Wielkopolski i Poznania Stowarzyszenie Artystów ma nie tylko pełen zasług i chwały wysiłek plastyków okresu niewoli, lecz i konsekwentną pracę u podwalin, na których wznieść się moze nowożytna narodowa Sztuka.

Instytucją o pięknej również karcie w życiu artystycznym Poznania jest Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. Założone około roku 1880, jako filia krakowskiego Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych, urządzało swe pierwsze wystawy w foyer Teatru Polskiego, gdzie też starsi dziś obywatele nabywali dzieła sztuki. Prezesem był wtedy Wawrzyniec hr. Benzelstjerna-Engestrom.

Pierwszym stałym lokalem wysta wowym było pomieszczenie w domu narożnym ul. Bismarcka i Berlińskiej (dzisiejszej 27 Grudnia). Następnym prezesem był hr. Potulicki. Wystawiał wtenczas szereg artystów miejscowych i krakowskich, jednakże zamieszki wewnątrz Towarzystwa udaremniały mu dalszą, owocną pracę. W końcu roku 1908 zebrało się grono obywateli, aby naradzić się nad utworzeniem nowego towarzystwa w celu zaradzenia brakowi żywotnej instytucji artystycznej. Powstały trzy projekty, mianowicie: założenia spółki, ufundowania prywatnej instytucji i utworzenia towarzystwa sądownie zarejestrowanego. Zgodzono się na ostatni projekt, ponieważ dawał gwarancję najprawidłowszego funkcjonowania i rokował najwięcej popularności. Odnośny projekt statutów wysłano do wybitniejszych członków dawnego Towarzystwa, do znanych malarzy poznańskich i miłośników sztuki. Zebranie konstytucyjne odbyło się 31 stycznia 1910 r. w Poznaniu, na którym przyjęty został projekt. Zapisało się od razu kilkudziesięciu członków, a wybrany zarząd tworzą: Ignacy hr. Bnińskj - prezes, dypl. architekt Roger Sławski - w-prezes i skarbnik, adwokat dr Konrad Kolszewski - sekretarz oraz: ks. dr Stanisław Trąmpczyilski, adwokat i poseł Bernard Chrzanowski, redaktor dr Marian Seyda, rzeźbiarz Władysław Marcinkowski (Berlin), Jan Szuman, dr Tadeusz Jaworski; jury reprezentują: Władysław Marcinkowski, malarze Michał Wywiórski (Berlin) i Paulin Gardzielewski, nadto Roger Sławski, ks. kanonik dr

QOj

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry