KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

VV !"Oku 1912 liczba członków wzrosła do 5hO osób, w tej liczbie 3ti malarzy, rzeźbiarzy i architektów. 7) Czasy wojny światowej zahamowały zupełnie działalność Stowarzyszenia. a widownię wkJ'acza ono w pierwszych latach po uzyskaniu niepodległości. H) Program Stowarzyszenia w czasach ostat.nich nie zawierał ideowych twórczych wytycznych, a jak dedukcja samej nazwy zrzeszenia wskazuje, skryło się ono pod opiekullcze skrzydła cechu - malarzy artystów. Ten charakter salIloohrol1Y zrzeszeniowej kontynuuje założony w dniu 10 kwietnia 1937 r. \Vielkopolski Zawodowy Związek Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy, będący niejako ciągiem dalszym Stowarzyszenia. Stowarzyszenie Artystów spełniło swe zadanie: przygotowało społeczeilstwo wielkopolskie w czasach zalJorczych do p o j m 0wa n i a sztuki polskiej i do jej ukochania w cIJwili, gdy wydobywała się ona z niewoli, aby mzkwitnąr nowym, niczelll już nie krępowanym życiem.

(ma!.), Stanisław Offierski (budowniczy), Ra,iewRki (arch.), Rotnicki (mal.), Rabski (budown.); Stanisław RuszczyńRki (arch.), Kazimierz Ruciński (areh.) Zofia Sieniawska (ma!.), Ignacy Stryczyński (ma!.), Kazimierz Szmyl (lIIal.), Franciszek Tatula (malarz-grafik), Czesław Walczak (litograf), Marian Wieczorek (ma!.) Jan W ojtkiewicz (ma!.), Jan Jerzy Wronie!'ki (grafik), Michał Wywiórski (ma!.), Władysław Zamiar (ma!.), Franciszek Zygart (maI.) i Stefan Zielke (ma!.). 7) Ubywają artyści: Emilia Arendt. Gardzielewska, Glahian, Gozimirska, Lewicki, Liszkowska, Lisiecki; architekci: Stefan i Roman Grodzcy, budowniczy Kazimierz Palacz. Wstępują nowi, ciesząc)' się już znaczną sławą w Niemczech rzeźbiarz Franciszek Flaum, malarze Sipiński i Leon Zmudziński. Członkiem dożywotnim zamianowano hr. Mycielką z Siedlec.

Zarząd reprezentują: Kazimierz Ruciński (prezes), Maria Kremer (w-prezes), dr Krzyżankiewicz (sekretarz), Bronisław Śniegocki (skarbnik), ks. Białas, Fiedler, Leon Gendzierski, Józef Graczyński, .J. hr. MycieIski, Zofia Si eniawska i Kazimierz Szmyt, członkowie. 8) Z dawnych szeregów pozostali: Józef Graczyński, Roman ł.uczak, ,Jan Nowicki, Kazimierz Szmyt i Witold Magdziński. Nową kadrę tworzą: Jan Dąbrowiecki, Geppertowna, Karol Wie rusz-Kowalski, Iza i Ludomiła Kusztelanówny, Edward Haupt, Józef Męcina-Krzesz, Kazimier/: Lisiecki, Andrzej Malinowski, Wacław Masłowski, Dora MnkułowRlw, Karol Tomasz Prausmueller, Stanisław i Leon Wróblewscy.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry