ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

skiego; redaktora Dyonizego !(rólikowskiego; budowniczego Ludwika Frankicwic.la; Alldł'zeja Malinowskiego; literata Romana Wilkanowicza; rzeibiarza hr. Franciszka Kwileckiego i malarza Witolda Magdzillskiego 5) Podkreślić też musimy żywiołową współpracę ówczesnych dziennikarq i literatów poznańskich, wyrażoną w dziennikach lub wydawnictwach periodycznych, nade wszystko we wspomnianych już "Albumach Stow. Artystów", wydawanych od 1910 r. Hpotykamy się tu z nazwiskami następujących pisarzy: Dyonizego Królikowskiego, Józefa KościeIskiego, ks. dr. Kamila Kantaka, Malii Paruszewskiej, ks. dr. Hozakowskiego, dr. Jana Nepomucena Szumana, Kazimierza Strzyżewskiego, Stanisława \Vegnera, dr.

DobrzYllskiej-Hybickiej, Marii Wicherkiewicz, Feliksa Jordan-L ubierzyiJskiego, Czesława Kędzierskiego, Romana \Vilkanowicza, Antoniego Chocieszy6skiego i i.

Liczba członków stowarzyszenia wynosiła w !'Oku 1911 - 354. <;)

5) Z żY.iących i ongi czynnych członków Stowarzyszenia, którzy wiele wartości indywidualnych oddali zrzeszeniu, wystarczy wymienić nestora rzeźbiarzy - Władysława Marcinkowskiego, rzeźbiarza Wincentego Glabiana, malarzy: Józefa Graczyńskiego, Jana Nowickiego, Kazimierza Szmyta, ks. Pawła BiałaRa, grafików Jana Jerzego Wronieckiego, Franciszka Tatulę, architektów Mariana Andrzejewskiego, Stefana Cybichowskiego, ,Czesława Leitgebra, Mieczysława Powidzkiego, Kazimierza Rucińskiego i i.

G) Skład zarządu tworzyli: Dyonizy Królikowski, Maria Kremer, Jan hr. Mycieiski, ks. Paweł Białas, Kazimierz Szmyt, Kazimierz Ruciński, Feliks Jordan-Lubierzyński, Władysław Zamiar, Ludwik Frankiewicz, Bronisław Śniegocki, Antoni Fiedler i Zygmunt Śniegocki. W ogólnej cyfrze członków znajdowało się 46 plastyków i architektów, a to następujący: Emilia Arendt (ma!.), Marian Andrzejewski (arch.), Stanisław Borecki (arch.), Stefan Cybichowski (arch.), Antoni Fiedler (chemigraf), Ludwik Frankiewicz (budowniczy), Aga Gardzielewska (ma!.), Leon Gardzielewski (ma!.), Józef Graczyński (mal.), Wincenty Glabian (rzeźbiarz), Halina Gozimirska (mal.), Stefan i Roman Grodzcy (architekci), Maria Kremer (ma!.), Karol Kandziora (rytownik), Jan Kopczyński (mal.), Roman Łuczak (ma!.), Czesław Leitgeber (budow.), Stefan Lewicki (maI.), Emilia Liszkowska (ma!.), Aleksander Lisiecki (ma!.), Witold Magdziński (ma!.), Mieczysław Powidzki (arch.), Jan hr. MycieIski (ma!.), Marian Puffke (maL), Kazimierz Palacz (budown.), Franciszek Pilczek (litograf), Jan Nowicki

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry