ZAPISIH

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

1. o sztuce plastycznej w Poznaniu w czasach poprzedzających wojnę światową aż po dzień dzisiejszy

Prawie niespostrzeżeniC' minął w roku 1934 jubileusz 25-lecia istnienia jedynej organizacji artystyczno-zawodowej na terenie Poznania i ziem b_ zaboru pruskiego. Jest nią założona w roku 1909 grupa plastyków Stowarzyszenie Artystów. Powiedzieć można, że naj starszym zrzeszeniem obok krakowskiej "Sztuki", której oblicze kuItmalne jak i zasługi dla sztuki polskiej w ogóle są IJOWszecłmie ZImne, je.;t właśnie poznaliskif' stowarzyszenie Artystów_ Doszukując się ciągłości w malarstwie Wielkopolski od lat osienlllziesitych zeszłego stulecia do czasó\\ popl'zedzajcych wojnę światową, należy zauważyć, że od czasu malarstwa, reprezentowanego przez Leona Kaplillskiego, Tytusa Pileckiego i Zygmunta Sokołowskiego, zrodziła siQ w pierwszych latach bieżącego stulecia pustka. Był to nawiasem mówiąc okres nad wyraz surowego i konsekwentnego usuwania wszelakich sił mentalnych ze

Ź ród ł a: Albumy Stow. Artystów w Poznaniu z lat 1910, 11, 12 i 13, katalogi wystaw, Stanisław Zawadzki przedmowa do katalogu 1927 r. vide ".Jubileusz Stow. ArtYRtów" - H. Majkowski "Kurjer Poznański", nr 204, 3. V. 1930 r.; Rprawozdania i katalogi Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych od 1-_ HJ09; Album Grupy AI-tystów "Świt" (1926) z przedmową dr-a Stefana Truchima; katalog l. Zbiorowej wYRtawy grupy "Ogniwo" (HJ27) z przedmową St. Zawadzkiego; katalogi "Plastyki" z różnych lat, katalog wystawy Plastyków-Harcerzy z przedmową Michałowskiego; sprawozdanie (druk) "Instytutu Krzewienia Sztuki" Poznań 1934.

Dużo cennych informacji zawdzięczam artystom pp: .Janowi Nowickiemu, .Janowi WrOllieckiemu, Kazimierzowi Szmytowi, arch. Rogerowi Sławskiemu, sekretarce p. Zielińskiej oraz Stanisławowi Kubickiemu, za co składam na tym miejscu serdeczne podziękowanie.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry