UZUPEŁNIENIE ŻYCIORYSU .JANA WILHELMA KASSYUSZA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

wiają działalność jego w Poznaniu, posiada świadectwo pożytecznORci i ze względu na osobiste zalety doznaje poważania".12) Rozkaz królewski okazał się bardzo kłopotliwy w wykonaniu.

Zawieszony w czynnościach profesor nie chcial przyjąć żadnej posady. Przedłożył świadectwo lekarskie, z kł,orego wynikało, że groziły mu suchoty gardłowe i prosił tylko o pozostawienie dotychczasowego uposażenia. Konsystorz poparł prośbę. Kassyuszowi wypłacono w roku 1825 pełne pobory w ilości 700 talarów. prawę wyszukania dobrej posady trzeba było jednak załatwić, tym bardziej, że Wyższa Izba Rachunkowa w Berlinie domagała się usprawiedliwienia wydatków. W jak draźliwe momenty obfitowała kwestia, dowiodło odrzucenie 2 projektów pisma do ministerstwa, dopiero trzeci uzyskał aprobatę naczelnego prezesa Baumanna. W pierwszym proponował referent radca Jacob przeniesienie Kassyusza do Bydgoszczy, gdzie pod czujnym okiem radcy rejencyjnego Reichhelma unieszkodliwiono by działalność jego. \V ostatnim projekcie, najkorzystniejszym ella Kassyusza, z datą 2/j. 9. 1825, zaznaczył Konsystorz, że stan jego zdrowia nie uległ radykalnej poprawie, nie może więc decydować o przyszłej posadzie. Sprawę załatwiono narazie kompromisowo. Minister skl'eślił z poborów rocznych 200 talarów a resztę kazał wypłacać jako poczekalne (Wartegeld).14) Mijały lata. Prawie co roku naplywały raporty o stanie zdrowia plebana orzeszkowskiego. Poprawy nie było. Zniecierpliwiony Konsystorz postawił w roku 1832 - profesora w stanie nieczynnym - przed dylematem, albo gotowość do objęcia posady, albo emerytura. Naciskany zwlekał z odpowiedzią, ale zgodził się wreszcie na objęcie urzędu kościelnego. Naglf' zmienił zamiar. Zawakowała posada rektora gimnazjum w Lesznie. Prosił o nią w piśmie z dnia 2 stycznia 1833, podkreślając jej wartość moralną, tam bowiem działali niegdyś jego dziad i stryj.!") U) Arch. Państw Pozn. Akta Konsyst. i Prow. Kol. Szk. sygnat.

prow.-rJ str. 23-42 i 49-68. 13) Tamże sygn. prow. 20 str. 87.

14) Arch. Państw. Pozn. Akta Kons. i Prow. Kol. Szk. Sygn prow 20 str. 73-83. ló) Dziadkiem Kossyusza był Jan Aleksander, stryjem Krystian Teofil.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry