KRONIKA MIAST A POZNANIArzyć ośrodek polskiego życia kulturalnego. Ambicja Kassyusza pr:,;erastała jednak wówczas siłę własną i społeczellstwa a rząd pruski nawet u siebie nie lubił śmiałych poczynań. Obserwowano też podejrzliwie każdy krok Kassyusza na szerszym terenie działania. Dnia 9 października 122 r. doniósł naczelny prezydent rektorowi Kaulfussowi, że "...Profesor Cassius zwracając uwagę Rejencji na siebie, nie zadowolił się tym, że ...nauczycielowi o uznancj niemoralności... po jego zgonie poświęcił w gazetach płaskie mowy pochwalne, ale miał zabrnąć tak daleko, że zainicjował postawienic pomnika dla niego". W tym celu zbierał składki w gimnazjum. Zerboni polecił Kaulfussowi zabronić zbierania składek. lI ) Katastrofę kariery pedagogicznej Kassyusza spowodowała obraza Fryderyka \Vielkiego, której dopuścił się uczeil Jonemann. Zanotować tu jeszcze wypada smutny epilog protestu kolegó\v wydalonego ucznia. Klasa IV zbuntowała się. Demonstracja miała przebieg bardzo hałaśliwy. Na lekcji Schottky'ego rzucono 30 pocisków wybuchowych (Knallbomben). Kaulfuss zarządził śledztwo a bezpośrednio potem masową chłostę winnych. Egzekucja wywarła przykre wrażenie. Kassyusz płakał - jak twierdził Schottky - i głośno wyrażał oburzenie na haniebne traktowanie jego ziomków. Rektor zaś tłomaczył się, że musiał surowo ukarać niesubordynację, ale całą winę zwalił na Schottky'ego który nie tylko źle uczył i niepotrzebnie wdawał się w dysputy z uczniami, ale nawet poprawnie po niemiecku nie mówił. Jako dowód, że uczniowie klasy IV na innych lekcjach zachowywali się wzorowo, przedłożył Kausfuss opinię wszystkich nauczycieli. n) Fryderyk Wilhelm III, który pozbawił Kassyusza posady nauczycielskiej w gimnazjum poznańskim, "rozkazał miłościwie" udzielić mu innej korzystnej posady i odszkodowania za plebanię "z uwagi na to, że Cassius, pomijając poglądy, które uniemożli

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

11) Pismo Zerboniego z 15. 11. 1820 r. Arch. Państw. Pozn. Akta Kons. i Prow. Kol. Szk. sygn. prow. 11 str. 43. Słowa "nauczyciel o uznane.i niemoralności" posiadały zapewne znaczenie obrazowe, bo dotyczyć mogły tylko Stanisława Potockiego, na cześć którego Kassyusz ogłosił mowę w "Mrówce Poznańskiej".

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry