ZA KULISAMI TYGODNIKA LITERACKIEGOdalej) spowodowały listy Popliilskiego i Łukaszewicza, prosi go o wyjaśnienie tej sprawy, aby mógł się przed nim wytłumaczyć. Odpowiedzi I\:raszewskiego nie znamy, ale Bibianna Moraczewska twim'dzi, że tłumaczył się przed Woykowskim, iż w dalszym ciągu nie może hyć współpracownikiem ,Tygodnika" "bez narażenia si!,' na niebezpi£'czellstwo ze strony rządu moskiewskiego". 2) Na tym jednak stosunki między \Voykowskim a Kraszewskilll zostały zerwane, co jednak sprawy jeszcze nie zakollczyło. \Ve wspomnianym liście z 1 list. 1839 r. Poplillski zapewniał Kl'aszewskiego, że jeszcze nie dał za wygraną, że \Vannowski, redaktor "Gazety", z przyczyny tych niesnasek miał wiele ambarasu i bardzo swego nierozważnego kroku w umieszczeniu pierwszego nieszczQśliwego artykułu żałował, dlatego Poplillski postanowił podstępem wydrukować w "Gazecip" nowy artykuł, i dlatego wysłał go do ciotki swojej żony do Warszawy, aby go następnie przysłano \Vannowskiemu, jako oryginalną korespondencjQ warszawskiego czytelnika Gazety, z prośbą o umieszczenip w piśmie. Gdyby jednak \Vannowski, mimo to, artykułu nie chciał wydrukować, należy go ogłosić w "Przyjacielu Ludu". Jest rzeczą godną uwagi, że mimo zaostrzonej dyskusji \Vannowski, chcąc widocznie okazać swoją bezstronność w zatargu między literatami pozna.ńskimi, w tym samym czasie ogłosił najpierw artykuł Kraszewskiego o Grabowskiego "literaturze szalonej" (nr 232-234), następnie artykuł Grabowskiego o "Pracach literackich" (nr 235, 237,238), po tym przedrukował z "Tygodnika Petersb." artykuł pt. "Duch Poezji Pana I\:raszewskiego", z własnym entuzjastycznym dopiskiem (nr 2Ii7). Spór jednak w dalszym ciągu zaostrzał się. \Ve wspomnianymliście z list. 1839 r. POplillSki donosi również, że "Tygodnik wychodzi jak dawniej za piśmiennym tylko porozumieniem siQ", a w dopisku dodaje, że \Voykowski "ufny w konsens rządowy posuwa swą bezczelność do tego stopnia, iż mian:ljąc siQ jedynym i istotnym reda.ktorem Tygodnika Literackiego wypowiada nam redakcję i oświadcza. że od 1 stycznia sam pismo to wydawać' będzie". \V drugim dopisku wreszcie donosi, że postanowił z Łu

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

2) "Przegląd Wielkopolski" str. 241.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry