KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

Hem przeiąnem summę fI. 100 od proboszcza temuz kościełowi naleząca, ktory zeby dwa razy nie płacono. Hem rf'cognovit: iezeliby mię Pan Bog do pierwszego przywrocil zdrowia, zostawuię sobie moc y władzą ten testamcnt odmienic, poprawic, z casowac iako wedle prawa".65) TestanHm t tcn potwierdza naszc przypuszczenie, że Poncino dom drewniany kupiony w roku 1U41 w \Varszawie na Krakowskim przedmieściu, zburzył i wybudował na jego miejscu kamienicę. Na tej kamienicy ciążył dług GOO florenów. Jaka była wartość całej posesji nie wiemy. W każdym razie 3 000 flor. zapłaconych za drewniany budynek można do pewnego stopnia potraktować jako wartość gruntu, na którym stanął późniejszy dom murowany. Druga kamienica, znajdująca się w Poznaniu przy ulicy Świętosławskiej, byla również obciążona hipoteką i to w wysokości 1700 zł należących do Kostkowskiego. Wiemy, że pierwotny dług wynosił 2. 000 fior., trzysta fI. zdołał wiQc POllcino spłacić. Gdyby hmć pod uwagę cenę kupna tego domu, t. j. 4 400 flor., to pozostała wartość po odliczeniu owych 1 700 fI. wynosiłaby 2700 flor. O trzeciej kamicnicy przy ul. Wielkicj w Poznaniu dowiadujemy siQ z testamentu, że otrzymał ją od trzeciej swej małżonki, Anny Sekulanki (?). TymczaseJll z poprzednio przytoczonych i omówionych dokumentów wierny, że przy tejże ulicy kupił dom wspólnie z swoją drugą żoną, Konstancją RuszkowicównQ., w roku lIi53. Ponieważ testament nie wspomina o jakimś czwartym domu, należy przypuszczać, że na miejscu tego w 53 r. kupionego domu, który był ruderą, zbudował kamienicę już z posagu wniesionego przez trzecią żonę, którą pojął po śmierci Konstancji, zmarłej na skutck zarazy w roku 1U54. Dlatego więc mógł był zgodnie z prawdą powiedzieć, że dom tcn otrzymał z wianem ostatniej swej żony. \Val"toś(: tcj pusiadłości również nie jest nam znana, poza tym, że przewyższała sum Q dwunastuset złotych zapłaconych za grunt i ku l'uinie chylącą się "kamieniczkę". O tym, że miał ogród pod Poznani cm , wiedzieliśmy z innych dokumentów, nie było natomias1 wiadome, jakiego rodzaju posiadłości miał Poncino w łJowiczu, gdzie, jak to wynika z testamentu,

65) A. W. - A. U. Stara Warszawa z lat 1657-62 fol. 391.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry