KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

Ostatnim zaś wogóle dokumentem jest jego testament spisany w vVarszawie. Ze względu na ważność tego pisma, podajemy je w całości i w dosłownym brzmieniu. "Actum Varsaviae in domo lapidea famati Thomae Poncino muratoris, civis Antiquae Varsaviae propria in suburbio Cracoviensi nuncupato sabbatho pridie dominicae misericordiae Anno Domini millesimo sexcentesimo quinquagesimo nono." (21i kwietnia Hi5D r.)

"Testamentum Ponciniego.

Praesentibus honoratis Anurysowicz Francisco, Casimiro Pruszowski, scabinis per spectabilem dOlllinum Stanislaulll Falkowicz, proconsulem civitatis Antiquae Varsaviae, ad infrascripta excipienda depntatis et specialiter designatis, famatus Thomas Poncino, murator et civis Antiquae Varsaviae in lecto aegritudinis deculllbens, licet aeger corpore, mentc tamen optime sanus, ulOrtalitatem omnibus connmem prae oculis habens in quantum se permissa (?) divina hac occasione mori contigerit, ultimae voluntatis suae in eum, qui sequitur, nlOdum fiP.li fecit iudicium.

N a p r z o d.

Iezlibym umarł, tedy proszę aby miQ pochowano u Oycow Bernardynow w kruchcie. Dobra zas moie tak rozporządzę (?) poki mi dobre baczenie pozwala. Dom ten małzonce moiey teraznieyszey Annie Sekulance (?) daiQ, daruiQ y zapisuię, takze i prawo z Buciną na tęsz małzonkę wlewam. Uenl cokolwiek iest grllntow, ogrodow w Łowiczu moich, to wszytko tejze małzonce daię, daruię y zapisuię y prawo z Rostkowicami y Gostczykami na nią wlewam. \V Poznaniu ogrod na Nowych Ogrodach bratu memu daię, daruię y zapisuię. I<:amienicę na S. Stanisława ulicy, na ktorey tysiąc siedemset złotych, ktorą Kostkowscy trzymaią, y tQ bratu daruię. Kamienicę na rogu na \Vielki ulicy, co mi siQ dostała po zonie, teyze zenie daruię, a łailcuch w ogniwa u Wrobla,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry