KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

instancji, t. j. sądu grodzkiego. Sprawa nie doczekała się roztrzygnięcia i Krauza, a raczej spadkobiercy jego, zgłaszają po śmierci Poncina pretensje do dziedzictwa pozostałego po zmarłym architekcie. 32) Przebudowa domu, najpierw Thyla a później Krauzy, naraziła Poncina na jeszcze jedną przykrość. Czeladnik jego, ebastian Mazurek, do którego, jak wiemy, miał tyle zaufania, że uczynił go niegdyś swoim plenipotentem, zabrał mu naczynia i instrumenty murarskie i nie zapłacił mu nadto za jeden piec wapna wartości 40 flor. Sąd zalecił w tej sprawie zawarcie ugody. 33) O drugiej pracy budowlanej Poncina dowiadujemy się z prote3tu "Valentego Eccler'a, burmistrza miasta Poznania, oponującego przeciwko niesłusznym zarzutom i obmowom, oraz lekkomyślnemu pozwaniu go przez Poncina, który zarzucał Ecclerowi zamiar niezapłacenia za pracę wykonaną przy jego kamienicy. W czasie przewodu sądowego niestety nie opisano, co to były za prace i o jaką kamienicę chodziło. 34) Pomyślnie rozwijające się z początkiem lIi52 r. stosunki materialne i zawodowe Poncina, gdy pozostaje w bliższym kontakcie z dwoma wielkimi zakonami i ze znakomitymi obywatelami miasta, które wówczas stało u szczytu swej zamożności i znaczenia, zdają się z końcem wspomnianego roku ulegać przeobrażeniom w coraz wyraźniejsze niepowodzenia. Nie wiadomo, czy zawód architekta dostarczał Poncinowi zbyt małych zarobków, czy też zobowiązania jego i długi były tak wielkie, iż zaciążyły na budżecie - dość, że zdecydował się zająć poza główną swoją spejalnością również wyrobem świec woskowych - białych i żółtych. Wchodził tym samym w prerogatywy innego zawodu, mianowicie aptekarskiego, który miał wyłączne prawo do tej wy twórCZOSCl. Aptekarze, w obronie swoich przywilejów, wytoczyli Poncinowi proces, ktory ciągnął się lata całe i zakończył dopiero

32) A. P. P. - Adv. Posn. z lat 1654-55 pag. 676 (28. VII. 1654), 817, 858; A. C. Posn. z lat 1653-55 fol. 360 v. (28. VIII. 1654), 362; L. C.

P. nr 1442 z lat 1651-54 fol. 291. (31. XII. 1654).

33) A. P. P. - Adv. Posn. r. 1653 pag. 674 (11. VI. 53), 689, 725; A. C. Posn. z lat 1653-55 fol. 325 v. (7. VIII. 54).

34) A. P. P. - A. C. Posn. z lat 1651-52 fol. 840 v.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry