KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

Pomyślniej zakończyły się inne pertraktacje. Dwudziestego czwartego sierpnia zawarto kontrakt kupna "...między pracowitym Piotrem Kularzem, iako wenditorem z iednej strony, a sławnym panem Thomaszem Poncino, architectem y uczciwą Constantią Ruszkowicówną, małzonkami, mieszczaninami kupuiącemi, z drugiej strony... wenditor zaprzedał... dom swoi własny z ogrodem... na przedrĄ L;£#11 . itCr!... I _. 7,..tf: /-M "7 ĄJ ! fld . .. :1'-. ;:ilN2 ..1f..(i/ł6-'I!<.J t1 i . . t J .

I \' ./ . -- ..:tJG 11I ;;Z 't}{(#.{ l' ., /7 C t 'r) !1;'j4Y11,h,. ,:;14. .J t"fW1i..1 tb r 'paY1ei 4( rUJ. ;r:,4 .-ty;.t, aVr' £ 1::r!1łJ Mj /(£.a l/y "'S :,(. :. ,ł"-L,f\"-:.fN;" :.;£ }:a

..'

Podpis Tomasza Poncina pod kontraktem kupna domu na "Nowych Ogrodach". Fot. Arch. Państw. w Poznaniu.

mlesclU poznańskim Nowe Ogrody nazwanym, między domami kupujących teraźniejszych małzonków z iedney, podle placu pustego, antiquitus Rokicinskie nazwanego, z drugiey strony w sąsiedztwie stoiący... za summę dwieście piędziesiąt złotych monety i liczby polskiey,...". należność miała być spłacona w trzech ratach. Odpis tego kontraktu jest zaopatrzony własnoręcznym podpisem: Tomaso Poncino. 29 ) Na tle kupna nieruchomości niemal w każdym wypadku wynikały jakieś sprawy sporne. Tak było w Warszawie, i tak samo działo się w Poznaniu. Z powodu kupna domu przy ulicy Świętosławskiej wynikł proces między dawnym właścicielem Walentynowiczem, Piotrem Kostkowskim i Poncinem. Poncino nie chciał zapłacić Walentynowiczowi 2 tysięcy florenów a to dll'! tego, że 29) A. P. P. - Adv. Posn. r. 1652 pag. 1228.

lSD

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry