KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

Dnia 20 stycznia lG51 r. zawarł Poncino kontrakt, (w którym nazwany jest "majstrem krakowskim rzemięsła mularskiego") w sprawie gruntownej przebudowy kościoła cystersów w Lądzie. 1ti ) \V kontrakcie tym dośr szczegółowo opisano prace, które miał wykonać. Streścimy je w kolejności, w jakiej zostały wyszczególnione. Ma więc wybudować pięć kaplic, zasklepić je i dać okna "...na kształt pułmiesiąca... Sciana stara ku ogrodowi ma się zniżyć na łokci pięć albo sześć według potrzeby. Sciany zaś dwie w wielkim chorze, gdzie organy i formy, mają się podnieść wyżej na cztery albo pięć albo sześć według potrzeby łokci gwoli organ". Nawa główna ma otrzymać nowe sklepienie i dach. W poprzecznej nawie przewiduje się jedynie nowe sklepienie przy zachowaniu starego dachu. "Pośrodek, gdzie teraz meza stoi ma być sklepiony jako kocie\... Szczyt u organ ma być nową fuzą zrobiony" i przystosowany do wysokości nowego dachu. Przewidziano również budowę wieży "na tym nowym dachu", podając ogólną jej wysokość "na dwanaście łokci", lecz dokładne wymiary pozostawiono architektowi i jego ocenie "według proporciej". Chełm na tej \\ieży miał być obity blachą miedzianą. Poza tym "na framudze" zażądano wystawienia sygnaturki w wysokości trzech łokci dla za\\ieszenia 2 dzwonków. Obszerniej oma\\ia się wygląd kaplicy "Jego Mości ks. Opata", zastrzegając się, że rysunek, który dostarczy Poncino, zostanie podpisany przez opata. Kaplica miała na 10 łokci występować poza linię murów kościoła i zawierać w podziemiach kryptę. Na pokrycie dachu przewidywano blachę miedzianą a latarnię projektowano z kamienia szydłowieckiego. Również nowo wybudowana miała być zakrystja, jednak z wykorzystaniem pozostałych części dawnej zakrystii. Za tak zasadnicze zmiany zaofiarowano Poncinowi 23 000 zł.

płatnych w kilku ratach, i bliżej nie sprecyzowane świadczenia w naturze. Przedostatnią ratę obiecali cystersi wyasygnować 29 września lG52 r. a resztę "przy oddawaniu roboty". Z otrzyma

16) A. P. P. - A dv. Posnaniensia r. 1652, pag. 638. Przedruk całości: Pohorecki Feliks - Kilka przyczynków do życiorysu architekta poznańskiego Tomasza Poncina. Kronika Miasta Poznania R. VIII, nr 4. Poznań 1930, str. 35/'1 i n.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry