KRONIKA MIASTA POZNANIAskłada się jedynie z informacyj o konfliktach, przeto autor uWłżał za wskazane przeciwważyć to pejoratywne nachylenie świadectw historycznych pewną sympatią dla osoby bohatera i wyrozumiałością wobec jego działań i czynów.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

W środę przed uroczystością Wszystkich Świętych roku 1641-go (30 października) z03tał w konsularnych czyli radziecich aktach Starej Warszawy zapisany kontrakt kupna i sprzedaży domu. l) Małżonkowie Tomasz Poncino, murator i serwitor królewski, z rodu \Vłoch, i jego żona Agnieszka Swieykowska, kupowali od Szymona Chmielewskiego, alias Lubaski, i jego małżonki Anny Naderspanki, dom drewniany położony na Krakowskim Przedmieściu w \Varszawie między domami sławetnego Jerzego Fisera, siodlałza i serwitora J. Kr. Mości, oraz Szymona Buty, rzeźnika i obywatela warszawskiego. Dom kupiony przez Poncina był dawniej własnością niejakiego Mateusza Boski, organisty i obywatela warszawskiego. Cena kupna wynosiła trzy tysiące florenów polskIch, po trzydzieści groszy licząc każdy. Urzędowa intromisja, czyli objęcie kupionej posesji, nastąpiła dopiero 20 sierpnia 1642 r., co zapisano w aktach w trzy dni później dnia 23 sierpnia. 2) Opóźnienienie zostało wywołane procesem, który Poncino wytoczył sprzedającemu. Zgodnie z procedurą sę.dową najpierw spowodował Poncino wysłanie woźnego (dnia 2 kwietnia 1642 r.) dla sprawdzenia i opisania zniszczenia i ruiny, w jakiej się kupiony dom znajdował. 3) Relacja woźnego sądowego zapisana następnego dnia brzmi m. i. następująco:

Objaśnienie skrótów; A. Kl'. = Archiwum aktów dawnych miasta Krakowa.

A. P. P. = Archiwum Państwowe w Poznaniu.

A. W. = Archiwum Główne w Warszawie.

A. C. = Acta consularia.

Adv. Acta advocatialia.

L. C. P. Libri civium Posnaniensium, R. P. Relationes Posnanienses.

l) A. W. - A. C. Stara Warszawa nr 28 r. 1641, fol. 29 v. 2) A. W. - Adv. Stara Warszawa nr 551, z lat 1641-42, fol. 126v.

S) A. W. - Adv. Stara Warszawa nr 551, z lat 1641-42, fol. 43 v.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry