KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

Wyróżnia się Gorczyczewski spośród swego otoczenia nie tylko pierwszorzędnymi zaletami serca, ale i jasnością umysłu obdarzonego bystrą obserwacją, skłonnew do refleksji dążącej do dydaktyzllłu. Mimo przebywania "na ustroniu", zdala od centrów życia umysłowego narodu, mimo licznych i mozolnych obowiązków szkolnych, kapłaiJskich, społecznych, Gorczyczewski nie pozwala nigdy "leżeć odłogiem umysłowcmu polu", każdą wolną chwilę poświęca umiłowanym studiom, zdobywaniu orientacji w najrozmaitszych kompleksach zagadniei!. Z języków obcyclI posiada Gorczyczewski do dyspozycji dwa tylko, ale za to w stopniu doskonałym: francuski i łacinę (niemieckiego nie zna zupełnie - korespondencję urzędową oddaje zawsze do tłumaczenia innemu profesorowi); podręczna jego biblioteka, "wartująca do kilku tysięcy złotych", obejmuje też głównie dzieła, w tych językach pisane. Najbardziej pociągają Gorczyczewskiego myśliciele i pisarze francuscy XVII i XVIII w.; oni najlepiej odpowiadają jego umysłowości. W regestrze książek, oddanych szkołom poznańskim "dla oświecenia publicznego'., spotykaIIlY wszystkie dzieła Boileau'a, Fontenelle'a Fenelona, Voltaire'a, Rousseau'a i in. pomniejszych, 7 1 ) w aktach osobistych znajdujemy szereg drobnych, zazwyczaj niedokończonych, dorywczo pisanych tłumaczell z dzieł wymienionych pisarzy, wypisy z różnych dykcjonarzy, odnoszące się do poszczególnych autorów francuskich. Francuska literatura jest dla Gorczyczewskiego ideałem, wzorem zarówno pod względem treści jak formy poprawnej, jasnej, wygładzonej - najsilniej oddziaływuje na naszego poetę "prawodawca smaku literackiego" - Boileau. W dziejach literatury i nauki polskiej od najdawniejszych czasów aż do chwili współczesnej orientuje się Gorczyczewski równie doskonale; zna nie tylko twórców naj wybitniejszych, ale i wszystkich bez mała pismaków i obskurantów, na których w Polsce nigdy nie zbywało. Największym szacunkiem i uznaniem spośród pisarzy polskieh darzy "Księcia Poetów" Krasickiego - rozczytuje się w jego utworach:

71) Testament Gorczyczewskiego. Acta betreffend das Kl>nigliche Marien-Gymn.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry