ZE STUDIÓW NAD X. J. GORCZYCZEWSKIModdał im do użytku swą wspaniałą rezydencjQ w Skierniewicach. Z osnowy rzeczy wysnuwa siQ wzmianka o dawnych i współczesnych pisarzach i uczonych polskich. \Y kOllCU Euterpe prosi Gorcyczewskiego o oddanie uwitego przez nią bukietu X. Chrzanowskiemu i zapewnienie go o przyjaźni i szacunku, które ona dla niego żywi. Zasadniczy pomysł utworu: boginiQ, zjawiającą się niespodzianie przed wylęknionym śmiertelnikiem, przejął Gorczyczewski prawdopodobnie z literatury obcej. Niepodzielną. natomiast wła1fiością tłumacza jest opis przyrody, na której tle rozwija siQ akcja; ze względu na sposób ujęcia jes1 on zjawiskiem w literatUl'ze stani.;;!awowskiej prawie odosobnionym (jedyny to obrazek natury w utworach drukowanych Gorczyczewskiego). Co nas uderza przede wszystkim, to lokalizacja krajobrazu, elementy rodzime i swojskie. "Odkreślając arcypiQkne położenie wsi Bąblina, majQtnosci Dobrzyckich, nad Wartą położonej, wspomina autor o Obornikach, Objezierzu, \Vełnie i "sławnych" Szamotułach. Sposób, w jaki Gorczyczewski kreśli nasuwające mu siQ widoki, dowodzi cZQstego obcowania z przyrodą, dokładnej obserwacji, wżycia siQ w nią, jej zrozumienia i odczucia:.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

"Za rzeką lubych sąsiedztw sięga stąd spojrzenie; Widać tam lasy, pola, wsie, miasta naokół.

W bok ościennych Obornik świeci położenie Pięknego Objezierza i sławnych Szamotuł.

O! Czemuż dla pełności pociech wzbrania oku Bór w nieprzejrzanych kniejach sarn i dzików pełny I z tej strony pysznego zazdrości widoku Ślicznej Bąblina siostry, romantycznej \Vełny'?" Obrazowego przedstawienia rzeki Gorczyczewski podobnie jak i inni współcześni poeci, nie daje - zwraca jedynie uwagę na jej znaczenie gospodarcze, na ruch handlowy panujący na niej: "Szkut z ładunkiem na rzece, które jak w zawody Wiosłem i żaglem pchane do met się ścigają, Pławiąc w zamian za złoto ziemi naszej płody".

Obok elementów nowych spotykamy jednak u Gorczyczewskiego i motywy konwencjonalne: "łąka, jakby wzorzystym odziana bła

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry